Léčba alergie

Z WikiSkript

Eliminace alergenů[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Omezení styku s alergenem;
 • v období maxima potíží omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno;
 • klimatická léčba v období potíží na horách, u moře;
 • u domácího prachu a roztočů eliminace obtížná: v bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek aj.; alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami; roztoči i v peří ptáků;
 • dbát na lůžkoviny: časté, dlouhé větrání na mrazu; vysávat každý den matrace, pokrývky, polštáře; povlaky měnit jednou za týden; koberec šampónovat; čističe vzduchu; lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní;
 • důkladný úklid; použít akaricidy (hubí roztoče); přípravky likvidující plísně; vhodné hračky;
 • odstranění zvířat z domácnosti; alergie na zvířata i jako profesionální alergie;
 • u pacientů přecitlivělých na hmyzí žihadlo: vyhýbat se kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci, nechodit bos, nejíst a nepít v přírodě; nenosit barevné oblečení; hmyz nezabíjet (přiláká další hmyz);
 • profesionální poškození u pekařů, truhlářů, v zemědělství; používat ochranné pomůcky;
 • vyloučení účinku potravinářských alergenů a léků;
 • eliminace kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

Medikamentózní léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Antihistaminika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • 1. generace: sedativní účinky;
 • 2. generace: nemají sedativní účinky, omezení sekrece mediátorů mechanismem stabilizace membrán žírných buněk a bazofilů;
 • maximální hladina za 1–2 hod po podání;
 • plazmatický poločas 12 hod;
 • symptomatická léčba;
 • účinnost vyšší, pokud se užívají preventivně pravidelně několik dnů;
 • kombinace s lokální léčbou → zlepšena účinnost;
 • u nové generace nedochází k potenciaci účinků alkoholu;
 • účinky antihistaminik velmi dobré u alergické rýmy, pruritu; nejsou moc účinná u bronchiálního astmatu;
 • ketotifen: antihistaminová aktivita, antidegranulační aktivita, blokuje PAF → profylaxe astmatu u dětí, somnolence, zvýšená chuť k jídlu.

Stabilizátory membrán žírných buněk[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Kromoglykát sodný: lokálně; bronchiální astma, rýma, konjunktivitida, potravinové alergie; zejména profylaktický lék;
 • hořečnatá sůl N-acetyl-aspartyl-glutamové kyseliny ve formě nosního spreje při alergické rýmě.

Glukokortikoidy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Symptomatická léčiva[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • β-mimetika;
 • omezení průniku zánětlivých buněk, omezení vzniku edému při pozdní reakci;
 • inhibice fosfodiesterázy, akumulace cAMP, inhibice proteinkinázy C;
 • inhalačně.

Specifická imunoterapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Hyposenzibilizační léčba spočívá v aplikaci příslušného alergenu, na nějž je pacient přecitlivělý;
 • v první fázi malé, stále se zvyšující dávky alergenu v kratších časových intervalech; ve druhé fázi udržovací dávky alergenu v delších intervalech;
 • dlouhodobá léčba; trvá několik let.

Indikace hyposenzibilizační léčby[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Důležité u bronchiálního astmatu nejdříve onemocnění stabilizovat, poté hyposenzibilizace;
 • nejčastěji na pyly (pokud potíže trvají několik týdnů); na některé plísně (dost složité);
 • kontraindikace: dekompenzované astma bronchiale, chronické zánětlivé onemocnění, aktivní TBC, nevyléčené nádorové onemocnění, autoimunitní a imunokomplexové choroby, léčba imunosupresivy, někdy léčba β-blokátory, nezahajovat hyposenzibilizaci v těhotenství, ale není důvod přerušovat léčbu léčené pacientky.

Mechanismus působení hyposenzibilizace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Alergenové extrakty[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Důležitá alergenová specifita;
 • purifikovány, standardizovány, lehce aplikovatelné, stabilní.

Formy hyposenzibilizace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Podkožní aplikace stoupajících dávek alergenu 1–2x týdně, později 1x za 14 dní;
 • po dosažení nejvyšší dávky pak aplikována udržovací dávka každý měsíc až 6 týdnů; celoroční léčba (roztoči);
 • presezónní hyposenzibilizace u pylových alergií;
 • rychlá hyposenzibilizace (rush): aplikace alergenových extraktů několikrát denně, pak udržovací dávka 1x za měsíc; vyžaduje hospitalizaci; riziko nežádoucích účinků větší;
 • hyposenzibilizace perorální, sublinguální: na pneumoalergeny;
 • při polyvalentní alergii sporné: smíšené extrakty u zkřížené alergie, pyly trav (4–6 druhů ve směsi);
 • délka a účinnost léčby: 3–5 let léčba trvá; účinnost posuzována skórem symptomů, užíváním léků aj.;
 • nežádoucí reakce: běžné – erytém, edém vzácné – lokální granulomatózní reakce, zhoršení symptomů;

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související stránky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.