Léčba alergie

From WikiSkripta

Léčba alergie spočívá ve dvou základních krocích. Tím prvním je omezení expozice alergenu nebo v ideálním případě jeho úplná eliminace a tím druhým je medikamentózní léčba. Terapie Léky zahrnuje léčbu symptomatickou (zmírňování příznaků) a léčbu hyposenzibilizační (dlouhodobé snížení imunitní reakce na daný alergen).

Eliminace alergenů[edit | edit source]

Nejčastějšími alergeny jsou pyly, prach a roztoči. Dále hmyzí žihadla, potraviny, léky, některé kovy atd. Při eliminaci je důležité zjistit přesný alergen, který reakci vyvolává a pokusit se snížit, či úplně odstranit jeho expozici.

V průběhu pylové sezóny je vhodné omezit větrání bytu během dne, nejlépe větrat ráno. Dále lze doporučit klimatickou léčbu na horách nebo u moře.

Eliminace domácího prachu a roztočů je obtížnější. V bytě by neměly být vyšší koberce, závěsy z těžších látek, čalouněný nábytek. Alergické děti by si neměly hrát s plyšovými hračkami (pokud ano, hračky je třeba často prát a vystavovat mrazu. Roztoči se vyskytují v peří ptáků a srsti savců, takže je vhodné nepořizovat domácí mazlíčky. Důležitá je speciální péče o lůžkoviny. Dlouhé větrání na mrazu, matrace, pokrývky a polštáře vysávat každý den, povlaky měnit jednou za týden. Koberce šamponovat.Lůžkoviny ze syntetických materiálů vhodnější než přírodní. Doporučení opatřit čističe vzduchu. Při úklidu používat speciální přípravky – akaricidy (hubí roztoče), přípravky likvidující plísně.

Pacienti přecitlivělí na hmyzí žihadlo by se měli vyhýbat kvetoucím rostlinám, spadanému ovoci. Venku by neměli chodit bosi, jíst a pít. Nenosit barevné oblečení, hmyz nezabíjet (přiláká další hmyz).

Profesionální expozice u pekařů, truhlářů, v zemědělství – Používat OOPP.

Úplné omezení je téměř zcela možné u potravinářských alergenů a léků a kontaktních alergenů (chrom ve vydělávané kůži, nikl).

Medikamentózní léčba[edit | edit source]

Antihistaminika[edit | edit source]

H1 blokátory (kompetitivně inhibují H1 receptory pro histamin).

  • 1. generace – sedativní účinky,
  • 2. generace – nemají sedativní účinky, omezení sekrece mediátorů mechanismem stabilizace membrán žírných buněk a bazofilů.

Maximální hladina za 1–2 hod po podání, plazmatický poločas 12 hod. Používáme při symptomatické léčbě. Vyšší účinnost, pokud se užívají preventivně pravidelně několik dnů, ideálně v kombinaci s lokální léčbou. U nové generace nedochází k potenciaci účinků alkoholu.

Velmi dobré účinky u alergické rýmy, pruritu. Málo účinné na bronchiální astma.

Ketotifen –antihistaminová aktivita, antidegranulační aktivita, blokuje PAF → profylaxe astmatu u dětí, somnolence, zvýšená chuť k jídlu.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Antihistaminika.

Stabilizátory membrán žírných buněk[edit | edit source]

Kromoglykát sodný – lokálně; bronchiální astma, rýma, konjunktivitida, potravinové alergie; zejména profylaktický lék.

Hořečnatá sůl N-acetyl-aspartyl-glutamové kyseliny – ve formě nosního spreje při alergické rýmě.

Glukokortikoidy[edit | edit source]

Nejčastěji podáváme lokálně. Celkové podání u Quinckeho edému, bronchiálního astmatu. Inhibují účinky fosfolipázy A2, tím nevznikají metabolity kyseliny arachidonové.

Symptomatická léčiva[edit | edit source]

β-mimetika – omezení průniku zánětlivých buněk, omezení vzniku edému při pozdní reakci. Inhibice fosfodiesterázy, akumulace cAMP, inhibice proteinkinázy C. Podání inhalačně.

Specifická imunoterapie (hyposenzibilizační léčba)[edit | edit source]

Spočívá v aplikaci příslušného alergenu, na který je pacient přecitlivělý. V první fázi podáváme malé dávky, které postupně zvyšujeme v kratších časových intervalech. Ve druhé fázi podáváme udržovací dávky alergenu v delších intervalech. Léčba je dlouhodobá, trvá několik let.

Indikujeme při alergii na pyly, případně plísně (pokud potíže trvají více, než několik týdnů). U bronchiálního astmatu zahajujeme hyposenzibilizaci až po stabilizaci onemocnění.

Mechanismus působení spočívá ve stoupání specifických IgG, zejména IgG4. Dále dochází ke sníženému uvolňování histaminu in vitro. Léčba také zasahuje do regulačních mechanismů imunity. Aktivace TH1-lymfocytůcytokiny → omezují TH2-lymfocyty a syntézu IgE. Blokuje akumulaci a aktivaci eosinofilů.

Alergenové extrakty – Důležitá alergenová specifita. Purifikovány, standardizovány, lehce aplikovatelné, stabilní.

Kontraindikace: dekompenzované astma bronchiale, chronické zánětlivé onemocnění, aktivní TBC, nevyléčené nádorové onemocnění, autoimunitní a imunokomplexové choroby, léčba imunosupresivy, někdy léčba β-blokátory, těhotenství (není důvod k přerušení léčby již léčené pacientky).

Formy hyposenzibilizace[edit | edit source]

  • Celoroční léčba – Podkožní aplikace stoupajících dávek alergenu 1–2x týdně, později 1x za 14 dní. Po dosažení nejvyšší dávky pak aplikována udržovací dávka každý měsíc až 6 týdnů. Např. roztoči.
  • Presezónní hyposenzibilizace – u pylových alergií.
  • Rychlá hyposenzibilizace (rush) – aplikace alergenových extraktů několikrát denně, udržovací dávka 1x za měsíc. Vyžaduje hospitalizaci (vyšší riziko nežádoucích účinků).
  • Hyposenzibilizace perorální, sublinguální – na pneumoalergeny.

Při polyvalentní alergii sporné – smíšené extrakty u zkřížené alergie, pyly trav (4–6 druhů ve směsi).


Léčba obvykle trvá 3-5 let. Její účinnost posuzována skórem symptomů, užíváním léků atd.

Nežádoucí reakce[edit | edit source]

Běžné – erytém, edém vzácné – lokální granulomatózní reakce, zhoršení symptomů. Celkové reakce – generalizovaná urtikárie, Quinckeho edém, dušnost, ztráta vědomí, až anafylaxe.

I při kožních testech může vzniknout vazovagální synkopa (bledost, bradykardie, hypotenze, ztráta vědomí); zprostředkováno IgE.

Odkazy[edit | edit source]

Související stránky[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.