Dušnost

From WikiSkripta

Dušnost (dyspnoe) je velmi častý subjektivní příznak mnoha onemocnění. Pacient ji popisuje buď jako pocit nedostatku vzduchu, nebo ztíženého a namáhavého dýchání.

Dušnost je subjektivní pocit nedostatku vzduchu.

Příčiny[edit | edit source]

Plicní edém
Lobární pneumonie

Příčiny dušnosti na základě primárního orgánového postižení rozdělujeme na:

Typy[edit | edit source]

Pro posouzení dušnosti je velmi důležité odlišit, zda je námahová, či klidová. Klidová dušnost obvykle naznačuje větší stupeň postižení. Dále rozlišujeme dušnost inspirační (ztížený nádech např. při pneumonii), nebo exspirační (ztížený, obvykle pomalý výdech např. při astmatu). Dle charakteru a vývoje potíží můžeme rozlišovat několik různých typů dušnosti.

Náhlá dušnost Dušnost vzniklá v průběhu hodin, dní
pneumothorax exacerbace CHOPN, asthma bronchiale, fibróza (IPF)
aspirace cizího tělesa levostranné srdeční selhávání
plicní embolie pneumonie, pleurální výpotek
Rychle progredující dušnost (akutní dušnost)[edit | edit source]

Tato forma dušnosti může vzniknout náhle, např. po aspiraci (cizího tělesa, obsahu žaludku), nebo po traumatu (vznik pneumotoraxu). Stejně tak mezi akutní dušnost řadíme potíže rozvíjející se v řádu dnů. Ty mohou být příznakem závažné plicní embolie, masivního edému plic (např. akutní horská nemoc) a v neposlední řadě také akutního koronárního syndromu (akutní infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris), exacerbace astmatu.

Diferenciální diagnóza akutní dušnosti [1]
příznaky pravděpodobná příčina dušnosti
dušnost a bolesti na hrudi AKS, PE, disekce aorty, pneumotorax, pleuritida
prodloužené expirium, kašel levostranné srdeční selhání, astma bronchiale, exacerbace CHOPN
stridor obstrukce HCD, aspirace cizího tělesa
kašel a febrilie pneumonie, akutní bronchitida
kašel bez febrilie pneumotorax, aspirace cizího tělesa
tichá plíce, ojedinělé spastické fenomény status asthmaticus
celková stav bez alterace, parestezie končetin hyperventilace
dušnost bez patologického na plicích anémie, PE, plicní hypertense, intoxikace, psychogenní dušnost, ascites, metabolická acidóza, diabetické kóma, urémie, muskuloskeletální etiol. např.:Guillanův-Barrého syndrom, Myasthenia gravis
Dlouhotrvající pomalu progredující dušnost (chronická dušnost)[edit | edit source]

Je typická pro CHOPN, chronické plicní fibrotické procesy a srdeční selhávání. Pacient popisuje potíže dlouhodobě, ty se postupně zhoršují, zejména ve vztahu k namáhavým činnostem.

Ortopnoická dušnost[edit | edit source]

Při ortopnoické dušnosti pacientovi uleví tzv. ortopnoická poloha. Sed s mírným předklonem způsobí snížení žilního návratu a umožní efektivnější využití pomocných dýchacích svalů, čímž se zlepší celková mechanika ventilace.

Paroxysmální noční dušnost[edit | edit source]

Objevuje se typicky u kardiaků, tzv. astma kardiale, a může provázet zejména počáteční fáze selhávání levé komory. Pacient se probouzí v noci s nutkáním se posadit, udává „nemožnost se nadechnout“, zkrácení dechu a pocit „vydýchaného vzduchu v místnosti“.

NYHA klasifikace dušnosti[edit | edit source]

NYHA (New York Heart Association) klasifikace dušnosti je v současné době nejšířeji využívaná. Je určena především pro klasifikaci dušnosti u srdečního selhání, ale běžně se používá i pro posouzení dušnosti jiné etiologie.

Klasifikace dušnosti podle NYHA[2]
Definice třídy Omezení činnosti
NYHA I Nezvládá jen vyšší námahu, rychlejší běh. Neomezuje v běžném životě.
NYHA II Zvládá maximálně rychlejší chůzi, běh nikoliv. Menší omezení v běžném životě.
NYHA III Pouze základní domácí činnosti, chůze 4 km/hod. Již běžná aktivita je vyčerpávající. Významné omezení činnosti i doma.
NYHA IV Dušnost při minimální námaze i v klidu. Nezbytná pomoc druhé osoby. Zásadní omezení v životě.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. VACHEK, Jan, Vít MOTÁŇ a Oskar ZAKIYANOV, et al. Akutní stavy ve vnitřním lékařství. - vydání. Maxdorf, 2018. ISBN 9788073455507.
  2. ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 19. ISBN 978-80-7387-423-0.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 19-20. ISBN 978-80-7387-423-0.
  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. přepracované vydání vydání. Praha : Galén, 2009. 324 s. s. 26. ISBN 978-80-7262-643-4.
  • CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 2. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2007. 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.


Externí odkazy[edit | edit source]

Zjednodušené schéma základních příčin ztíženého dýchání použité ve videu