Mitrální stenóza

Z WikiSkript

Mitrální stenóza

Mitrální stenóza (MS MKN-10: I05.0) je zúžení mitrálního ústí (normálně 4–6 cm2), téměř výhradně bývá porevmatická (bývá spojena s aortální stenózou), vzácnějšími příčinami jsou:

Patofyziologie a důsledky[upravit | editovat zdroj]

 • Stoupá tlakový gradient mezi levou síní (LS) a levou komorou (LK),
 • stoupá tlak v LS → hypertrofie LS → dilatace LS → fibrilace LS → stáza krve a trombóza – systémová embolizace,
 • postkapilární plicní hypertenzeplicní edémdušnost,
 • smíšená plicní hypertenze – aktivní vasokonstrikce arteriol, fixace plicní hypertenze,
 • zatížení pravé komory (PK) – trikuspidalizace vady (hypertrofie PK).

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Mitrální regurgitace a stenóza
 • Námahová dušnost, hemoptoe, kašel při námaze,
 • systémová embolizace (nutno warfarinizovat i asymptomatické pacienty),
 • paroxysmy fibrilace LS,
 • sekundárně pravostranné selhání (otoky, hepatomegalie, meteorismus, kachexie).

Prvním příznakem je únavnost, poté progredující námahová dušnost, dochází k dilataci levé síně, nebezpečí vzniku fibrilace síní a vzniku síňových trombů – nebezpečí systémové embolizace (do CNS, končetin…), facies mitralis (červenofialové tváře s drobnými žilkami), edém plicní (z postkapilární plicní hypertenze), později „trikuspidalizace vady“ (z fixované prekapilární plicní hypertenze a druhotné pravostranné srdeční insuficience) – tj. trias pravostranného srdečního selhání.

Fyzikální nález[upravit | editovat zdroj]

Auskultační trias[upravit | editovat zdroj]

 1. Modifikovaná I. ozva – akcentovaná, zesílená, odpovídá uzávěru mitrální chlopně pod velkým napětím,
 2. II. ozva – je následována mitrálním otvíracím zvukem v časné diastole („opening snap“), kdy se balónovitě vydutá stenotická chlopeň už nemůže v diastole více otevřít a rozkmitá se
 3. po mitrálním otvíracím zvuku následuje mezodiastolicko-presystolický hrčivý šelest na hrotě (u fibrilace síní chybí presystolická složka šelestu).

Posloucháme zvonečkovým fonendoskopem, zesílení lze docílit zacvičením, v poloze na levém boku (zesiluje). Poslechově připomíná volání křepelky „pět peněz“.

Blokáda pravého raménka Tawarova

Při trikuspidalizaci (tj. hypertrofii a dilataci pravé komory) vzniká:

Tyto šelesty z pravého srdce se zvýrazňují při inspiriu (tj. zvýšený negativní nitrohrudní tlak, zvýšený návrat žilní krve do pravé síně) – Riverovo znamení.

Vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • Skiagram hrudníku – mitrální tvar srdce – zvětšení LS (na bočné projekci carina tlačena vzhůru), dilatace PK a PS (tlačí se dopředu, srdeční stín se posouvá doleva).
P mitrale
 • EKG: P mitrale (dvouvrcholová, prominující vlna P ve II, III, aVF), později fibrilace síní, hypertrofie pravé komory, příp. blokáda pravého raménka Tawarova.
 • stanovení plochy mitrálního ústí (normálně 4–6 cm2, stenosa pod 2 cm2, velmi těsná pod 1 cm2),
 • katetrizace:
  • stanovení tlakového gradientu LS – LK (transseptálně nebo tlak v zaklínění v plicnici),
  • změření tlaků v malém oběhu,
  • stanovení MSV a z toho Gorlinovou rovnicí výpočet plochy ústí,
 • echokardiografie:
  • morfologie chlopně, Doppler (určení rychlosti – z ní tlak),
  • velikost LS a přímnost thrombů (transesofageální ECHO),
  • stupeň trikuspidalizace.

Diferenciální diagnostika.[upravit | editovat zdroj]

Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit diastolický šelest Austina Flinta při aortální regurgitaci, kdy proud regurgitující krve z aorty nárazem předčasně uzavírá a relativně stenózuje mitrální chlopeň – staví do cesty přední cíp mitrální chlopně ve fázi diastolického plnění levé komory, není přítomen mitrální otvírací zvuk. A také obstrukci mitrálního ústí objemným trombem LS nebo myxomem.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Profylaxe[upravit | editovat zdroj]

 • Primární – časná diagnóza a léčba všech streptokokových infekcí,
 • sekundární – po prodělané revmatické horečce – dispenzarizace a dlouhodobé podávání PNC.

Video – Souhrn mitrálních vad[upravit | editovat zdroj]


Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]