Mitrální insuficience

Z WikiSkript

Důsledkem mitrální insuficience (MI) neboli nedostatečnosti mitrální chlopně je mitrální regurgitace.

Schéma mitrální regurgitace: červená šipka ukazuje směr toku krve v době, kdy má být mitrální chlopeň uzavřena

Mezi příčiny MI patří:

 • abnormality cípů (prolaps mitrální chlopně, infekční endokarditida),
 • abnormality mitrálního prstence (dilatace, kalcifikace),
 • abnormality šlašinek (degenerace, ruptura),
 • abnormality papilárních svalů (ruptura).

Mitrální regurgitace provází také mitrální prolaps (může být vrozený – Barlowův syndrom, v rámci Marfanova syndromu, Ehlers-Danlosova syndromu nebo získaný sekundárně), příčinou akutní insuficience bývá ruptura papilárního svalu při AIM nebo poškození chlopně u infekční endokarditidy.

Etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

Echo + doppler: mitrální regurgitace
 • LK pumpuje krev do LS (tzv. regurgitační frakce), čímž se snižuje systolický výdej LK – k jeho udržení musí LK hypertrofovat (excentrická hypertrofie) – vzniká systolická dysfunkce LK a srdeční selhání. V důsledku plicní venostázy vzniká námahová dušnost až kardiální plicní edém.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 1. Fyzikální nález:
  • dilatace srdečního stínu (LK doleva, úder hrotu dolů a laterálně),
  • městnání na plicích (chrůpky),
  • poslech: holosystolický šelest na hrotě s propagací do axily, slyšitelnější na L boku, S3 galop, mezosystolický klik,
  • známky P selhání: edemy, zvýšená náplň krčních žil, hepato- a splenomegalie, nykturie, plynatost, nechutenství, v pozdní fázi ascites,
 2. RTGkardiomegalie,
 3. echokardiografie – regurgitace z LK do LS v systole.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

 • Chirurgická:
  • snaha o záchovnou operaci chlopně – anuloplastika, valvuloplastika mitrální chlopně,
  • náhrada chlopně se zachovalým závěsným aparátem,
  • k operaci je indikován každý symptomatický pacient (pokud ejekční frakce neklesne pod 30 %), pouze sledovat můžeme pacienty, kteří:
   • mají ejekční frakci nad 60 %,
   • nemají dilataci LS,
   • nemají fibrilaci LS,
   • nemají plicní hypertenzi.
 • Medikamentózní léčba – prevence infekční endokarditidy, léčba fibrilace síní, léčba srdečního selhání (ACEI, sartany, diuretika),
 • u akutní MI je indikován akutní chirurgický zákrok, v PP nitráty, kardiotonika, IABK (intraaortální balonková kontrapulzace).

Souhrnné video a poslechový nález[upravit | editovat zdroj]

Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]