Hemoptýza

From WikiSkripta

Hemoptýza je vykašlání krve z dolních cest dýchacích nebo plic. Takové sputum má většinou zpěněný růžový vzhled. Vzniká na podkladě eroze bronchiální arterie patologickým procesem, rupturou arteriovenózních anastomóz při bronchiektaziích nebo nekrózou plicní tkáně. Je to nespecifický příznak závažných onemocnění dýchacího systému.

Hemoptoe – název pro označení vykašlání velkého množství krve − masivní hemoptýza. Může být označována jako chrlení krve.

Pseudohemoptýza – vykašlání krve pocházející z nosohltanu, dutiny ústní, hltanu nebo jícnu.

RTG nález karcinomu plic, možná příčina hemoptýzy

Klasifikace[edit | edit source]

Podle množství vykašlané krve můžeme rozlišit hemoptýzu:

 • malou (15–20 ml krve/24 hodin);
 • střední, významnou (více než 300 ml krve/24 hodin);
 • masivní (více než 500 ml krve/24 hodin).

Příčiny hemoptýzy[edit | edit source]

Až u 20 % případů je příčina neobjasněna.

Příčiny hemoptýzy u dospělých
Chronická bronchitida nejčastější příčina hemoptýzy
Bronchiektázie druhá nejčastější příčina hemoptýzy
Neoplazie, plicní metastázy bronchogenní karcinom
Infekce bakteriální pneumonie
tuberkulóza
aspergillóza
Plicní embolie
Plicní infarkt nekróza tkáně
Kardiální příčiny mitrální vada (stenóza chlopně)
levostranné kardiální selhání
Cévní malformace Granulomatóza s polyangiitidou
Churg–Strauss syndrom
Goodpastureův syndrom
Systémové choroby systémový lupus erythematodes
systémová sklerodermie
revmatoidní artritida
Trauma, iatrogenní poškození například při bronchoskopii jako komplikace

U dětí bývají nejčastější příčiny hemoptýzy infekce dolních cest dýchacích a aspirace cizího tělesa.

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Je nutné vyloučit jiné zdroje krvácení, například krvácení z GIT (jícnové varixy, žaludeční vřed, Mallory-Weissův syndrom) nebo krvácení z orofaciální oblasti.

Vyšetřovací metody[edit | edit source]

Pečlivá anamnéza[edit | edit source]

Vždy se ptát na množství vykašlané krve, její vzhled a co hemoptýze předcházelo (často kašel). Je nutné odlišit od hematemezy (předchozí nauzea, krev je tmavá, natrávená), pseudohemoptýzy (předchozí epistaxe nebo hromadění krve v dutině ústní). Vždy musíme zjistit, jestli je pacient kuřák (jak dlouho kouří/kouřil, kolik denně, spočítat celkovou zátěž).

Fyzikální vyšetření[edit | edit source]

 1. Aspekce dutiny ústní, dutiny nosní, pharyngu (rhinoskopie a laryngoskopie) pro vyloučení krvácení v této oblasti.
 2. Komplexní vyšetření hrudníku (pohled, poklep, poslech, pohmat).

RTG plic[edit | edit source]

Ve dvou projekcích – zadopřední a boční. Až v 60 % případů je RTG nález pozitivní a lokalizuje patologický proces. Může se ale stát, že na RTG nebude žádný nález (např. mitrální vada, plicní embolie).

Bronchoskopie[edit | edit source]

Absolutně každá hemoptýza je indikovaná k bronchoskopii. Například až 10 % bronchogenních karcinomů je bez pozitivního nálezu na RTG a jsou objeveny až při bronchoskopii. Umožní tedy přesnější diagnostiku, ale také ošetření krvácení. Bronchoskopie se při hemoptýze neprovádí pouze při podezření na plicní embolii.

HRCT[edit | edit source]

CT slouží pro potvrzení/vyloučení bronchiektázií jako zdroje krvácení.

Terapie[edit | edit source]

 • Při malé hemoptýze se podávají antitusika (např codein).
 • Při významném krvácení je nutné najít zdroj (bronchoskopem) a pokusit se o zástavu:
 1. balónkový katetr – proximálně od zdroje, stabilizuje krvácení, balónek zde lze ponechat až několik dní;
 2. lokální aplikace noradrenalinu nebo tamponáda fibrinem;
 3. bronchiální arteriografie s následnou embolizací;
 4. chirurgická revize;
 5. elektrokauterizace.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. 1158 s. ISBN 80-7262-430-X.