Stridor

From WikiSkripta

Heslo

Stridor je patologický poslechový nález, který patří mezi tzv. distanční fenomény (zvuky slyšitelné i na dálku, bez fonendoskopu). Je způsoben zúžením dýchacích cest. Rozlišujeme stridor vrozený a získaný. Klinicky důležité je odlišit stridor inspirační od exspiračního.[1]

Inspirační stridor je hrubší, chraptivý zvuk v průběhu nádechu. Je způsoben zúžením horních cest dýchacích (obstruktivní laryngitida, akutní epiglotitida, retrofaryngeální absces). Bývá spojen s inspirační dušností s prodloužením inspiria.

Exspirační stridor je tišší, pískavý či vrzavý zvuk v průběhu výdechu. Je způsoben zúžením dolních cest dýchacích (cizí těleso, zánětlivý edém sliznice při akutní bronchitidě, kontrakce hladké svaloviny bronchů při astma bronchiale). Bývá často provázen exspirační dušností a prodloužením exspiria.

Inspiračně-exspirační stridor je způsobený zúžením v oblasti trachey (tracheomalacie, útlak trachey abnormální cévou).[1]

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj

  1. a b LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 108. ISBN 978-80-7262-438-6.