Vyšetření respiračního systému dítěte

Z WikiSkript

Choroby respiračního systému jsou nejčastější příčinou nemocnosti u dětí všech věkových skupin. Jejich klinický obraz se mění v závislosti na věku – čím mladší je dítě, tím větší je riziko rozvoje obstrukce dýchacích cest a dušnosti a tím spíše dochází k alteraci celkového stavu.[1]

Vyšetření respiračního systému dítěte:

 1. anamnéza
 2. fyzikální vyšetření
 3. laboratorní vyšetření
 4. zobrazovací metody
 5. funkční vyšetření dýchání

Fyzikální vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Pohled[upravit | editovat zdroj]

Hodnotíme dechový vzorec a jeho změny: dyspnoe, tachypnoe, apnoe, hyperpnoe, bradypnoe, Cheyneovo-Stokesovo dýchání, Biotovo dýchání, Kussmaulovo dýchání, …

Dyspnoe (namáhavé, ztížené dýchání)
 • subj.: pocit dechové tísně či nedostatku vzduchu
 • obj.: tachypnoe, alární souhyb, vpadávání či zatahování jugulární jamky, zvýšené úsilí dechových svalů, ortopnoická poloha
Restrikční postižení plic (např. plicní fibróza)
 • zmenšený dechový objem je kompenzován zvýšenou dechovou frekvencí
 • zkracuje se poměr exspirium/inspirium
Obstrukční postižení plic (např. astma bronchiale)
 • snížená dechová frekvence je kompenzována prohloubením dechového objemu
 • prodlužuje se poměr exspirium/inspirium

Dále hodnotíme barvu kůže (periferní či centrální cyanóza – hladina redukovaného hemoglobinu nad 50 g/l[1]), všímáme si známek dlouhodobé tkáňové hypoxie (paličkovité prsty), tvaru hrudníku (astenický, hyperstenický neboli pyknický, pectus carinatum, pectus excavatum) a výrazu obličeje (facies adenoidea).

Pohmat[upravit | editovat zdroj]

 • hodnocení hrudního chvění (fremitus pectoralis) a bronchofonie – pouze u starších dětí a adolescentů
 • třáskání v podkoží – u podkožního emfyzému (nejč. na krku)
 • palpační vyšetření krčních (axilárních, podklíčkových) mízních uzlin

Poklep[upravit | editovat zdroj]

 • neprovádí se u novorozenců a kojenců!!!
 • nad zdravou plící je poklep plný, jasný
 • poklep temný či zkrácený je nad nevzdušnou plící (atelektáza, pneumonie), výpotkem a nad svaly
 • poklep přitlumený nebo ztemnělý je nad orgány (srdce, játra) a nad fibrotickou plicní tkání
 • poklep bubínkový je nad střevy, žaludkem a pneumotoraxem
 • poklep zvučný, hypersonorní či škatulový je nad emfyzémem a pneumotoraxem

Poslech[upravit | editovat zdroj]

 • distanční fenomény (zvuky slyšitelné i na dálku, bez fonendoskopu): stridor (chrčení), kašel, posouzení hlasu
 • KAŠEL
  • suchý (bez expektorace) x vlhký (s expektorací)
  • trvalý x záchvatovitý
 • POSOUZENÍ HLASU
  • chrapot až afonie (laryngitis)
  • zastřený, huhňavý hlas (epiglottitis)
 • poslech fonendoskopem
 • POMĚR NÁDECH:VÝDECH
  • prodloužený nádech – obstrukce horních cest dýchacích
  • prodloužený výdech – obstrukce dolních cest dýchacích
 • DÝCHÁNÍ
  • fyziologické:
   • čisté sklípkové – u dětí nad 6 let[1]
   • „puerilní“ – u menších dětí
  • patologické:
   • zostřené dýchání (výpotek, srůsty, difúzní katar průdušek,…)
   • oslabené dýchání (pohrudniční výpotek, pneumotorax, atelektáza)
   • trubicové dýchání – výdech hlučnější než vdech (fyziol. nad tracheou, patol. nad infiltrovanou plicní tkání, abscesem, bronchiektáziemi)
  • vedlejší dýchací fenomény:
   • vlhké chropy – vznikají v bronších (bronchitida)
   • chrůpky (třáskání) a krepitus – vznikají v plicních sklípcích (pneumonie)
   • pískoty a vrzoty (obstrukce dolních dýchacích cest)

Laboratorní vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • mikrobiologické vyšetření – výtěr z krku, nosu (ne pro procesy v plicích), vykašlané sputum (musí být z DCD, malé děti to nedokážou vykašlat), odsátý sekret z horních cest dýchacích, tracheální sekret, sekret průdušek odebraný při bronchoskopii, punktát abscesu a pohrudničního výpotku
 • krevní obraz, FW, CRP
 • biochemické vyšetřeníalfa1-antitrypsin (jeho deficit vede k emfyzému)
 • ABR, krevní plyny, transkutánní pulsní oxymetrie – respirační insuficience parciální (hypoxémie) či globální (hypoxémie s hyperkapnií)
 • imunologické vyšetření
 • stanovení hladiny chloridů v potu – koncentrace chloridů v potu nad 60 mmol/l je přítomná u cystické fibrózy
 • určení pohyblivosti řasinek buněk nosní sliznice – Kartagenerův syndrom (KO: opakované bronchitidy)
 • sérologické vyšetření
 • molekulárně-genetické vyšetření – cystická fibróza (mutace F508), deficit alfa1-antitrypsinu (mutace PiZZ)
 • cytologie z bronchoalveolární laváže
 • biopsie plicní tkáně – vzácně

Zobrazovací metody[upravit | editovat zdroj]

Funkční vyšetření dýchání[upravit | editovat zdroj]

 • standardní testy funkčního vyšetření plic lze provádět u spolupracujících dětí starších 6 let
 • spirometrie – k měření základních plicních objemů a vitální kapacity, k dynamickým měření výdechových rychlostí a popisu obstrukčních postižení plic (asthma bronchiale)
 • celotělová pletysmografie – k vyšetření ventilační mechaniky, k popisu restrikčních postižení plic (plicní fibróza, emfyzém)
 • PEF (peak expiratory flow) – ke sledování astmatu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 105-111. ISBN 978-80-7262-438-6.

Literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 105-111. ISBN 978-80-7262-438-6.