Centrální cyanóza

From WikiSkripta
Cyanotický novorozenec

Centrální cyanóza je typ cyanózy, který se vyznačuje promodralými sliznicemi, akra jsou teplá. Zapřičiňuje ji nedostatečná saturace arteriální krve kyslíkem. Projevuje se při vzestupu absolutního množství redukovaného hemoglobinu v proudící krvi nad 50 g/l.[1] Při anémii jsou projevy cyanózy mírnější, při polyglobulii jsou naopak výraznější.

Příčiny[edit | edit source]

Kyslíkový test[edit | edit source]

Používá se ke zjištění příčiny centrální cyanózy u novorozenců.

  • Novorozence necháme 10 minut vdechovat 100% kyslík dobře těsnící maskou. Pokud se tenze kyslíku (saturace) nezvýší => pravolevý zkrat. Pokud se saturace zvýší => plicní postižení.

Cyanóza pouze dolní poloviny těla[edit | edit source]

  • Vyskytuje se u srdeční vady s pravolevým zkratem přes otevřenou tepennou dučej (např. preduktální koarktace aorty).

Cyanóza pouze horní poloviny těla[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. Preklinická pediatrie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 113. ISBN 978-80-7262-438-6.