Koarktace aorty

From WikiSkripta

Koarktace aorty
Schéma koarktace aorty
Schéma koarktace aorty
Popis zúžení aorty
Diagnostika ECHO,MRI
Klasifikace a odkazy
MKN Q25.1
Medscape 150369
MeSH ID D001017
MedlinePlus 000191

Koarktace aorty je vrozené zúžení aorty. Nejčastěji je lokalizované distálně od odstupu levé a. subclavia v blízkosti ductus arteriosus. Toto zúžení vede k poklesu tlaku za obstrukcí a k vzestupu tlaku před ní. U malých kojenců tlakový gradient může maskovat selhávání levé komory, přetrvávající průchodnost ductus arteriosus a u starších vývin kolaterálního řečiště.

Dělení[edit | edit source]

Podle lokalizace ke vztahu k ductus arteriosus
  • Preduktální,
  • juxtaduktální,
  • postduktální.
Podle hemodynamického obrazu
  • S otevřeným ductus arteriosus,
  • S uzavřeným ductus arteriosus.

Klinické příznaky[edit | edit source]

Základním příznakem je nepřítomnost femorální pulzace. Těžká koarktace se projeví v časném kojeneckém věku jako nehmatná femorální pulzace, anurie, metabolická acidóza. Méně závažné vady někdy odhalíme až ve školním věku, a to díky šelestu, který je slyšet na zádech mezi lopatkami, nebo ještě později s nálezem hypertenze a aterosklerotických změn v okolí.

Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Diagnostika[edit | edit source]

V anamnéze pátráme po dalších vrozených srdečních vadách (VSV) a arteriální hypertenzi (zejména u dětí a mladších nemocných). Při fyzikálním vyšetření by měl být tlak i pulz vyšetřen na obou horních i dolních končetinách.

Základní diagnostickou metodou je dnes echokardiografie, která se dá použít i prenatálně. Z neinvazivních vyšetření jsou klíčové EKG, které může být normální nebo ukáže známky hypertrofie a zatížení levé komory. CT angiografie či MRI pro zobrazení anatomie před intervenčním nebo chirurgickým řešením. Invazivní katetrizační vyšetření je důležité tam, kde je třeba doplnit koronární angiografii či upřesnit význam asociovaných VSV. [1]

Léčba[edit | edit source]

Operace koarktace je indikována ve všech případech. Plánovaně se indikuje v batolecím či předškolním věku. Kritickou vadu operujeme ihned. Funkční výsledek operace bývá výborný. Existuje riziko rekoarktace, kterou lze odstranit balónkovou angioplastikou.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén : Karolinum, 2007. 430 s. ISBN 978-80-246-1442-7.

Reference[edit | edit source]

  1. ČEŠKA, Richard a Tomáš ŠTULC, et al. Interna. 2. vydání. TRITON, 2022. 870 s. ISBN 978-80-7387-885-6.