Spirometrie

Z WikiSkript

Spirometr pro měření v zátěži spojený s výpočetní aparaturou

K měření nejrůznějších hodnot respiračního systému se využívají spirometrické metody. Podle měřených veličin je dělíme na:

Spirometrie využívá různé přístroje. Nejjednoduší spirometry jsou založeny na měření objemů. Složitější, dnes většinou digitalizované, jsou schopné měřit i funkční hodnoty. Tlakové hermetické komory jsou složitější zařízení, sloužící k měření změn tlaků při dýchání. Radioaktivně značené plyny se využívají ke sledování difuze látek alveolární membránou.

Výsledky lze přímo zapisovat pisátkem připevněným na měřidlo a posunem papíru. Častěji jsou spirometry připojeny k počítači a záznam se provádí a vyhodnocuje digitálně.

Spiro2.png

Příklad výstupu funkčních spirometrických vyšetření

Schéma nejjednoduššího spirometru. Plicní objemy se měří jako změna objemu kalibrovaného pístu. Měření lze provádět i při zátěži, kdy se mohou projevit výrazné nedostatky.

Spirometrie.png

Schéma moderního spirometrického vyšetření. Dechové objemy jsou převáděny jako křivky přímo na monitor počítače.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.