Funkční vyšetření kardiorespiračního systému

Z WikiSkript

K funkčním vyšetřením kardiorespiračního systému řadíme vyšetření srdce a vyšetření plic.

Funkční vyšetření srdce[upravit | editovat zdroj]

 • Echokardiografické vyšetření – ultrazvukové vyšetření srdce; slouží k zobrazení srdečních stěn a chlopní a k posouzení jejich funkce.
 • Jícnové echokardiografické vyšetření.
 • Ergometrie – provádí se na speciálně upraveném kole (tzv. ergometru). Vyšetřovaná osoba je napojena na EKG přístroj; kontinuálně se sleduje EKG záznam a krevní tlak. Během vyšetření je postupně zvyšována zátěž.
 • Ambulantní 24hodinové měření krevního tlaku (ABPM), tlakový Holter – na paži se připevní manžeta k pasu malý automatický tlakoměr; v pravidelných intervalech se měří krevní tlak; pacient je v domácím prostředí.

Funkční vyšetření plic[upravit | editovat zdroj]

 • Spirometrie – umožňuje objektivně zhodnotit funkci plic; odlišit obstrukční a restrikční poruchu plic; vyžaduje spolupráci pacienta.
  1. Vyšetření klidových objemů a kapacit plic (spirogram: křivka objem/čas).
   • VT (také TV, tidal volume) – dechový objem; objem vzduchu vdechnutý nebo vydechnutý jedním normálním vdechem nebo výdechem.
   • ERV - expirační rezervní objem; množství vzduchu, které lze ještě vydechnout po normálním výdechu.
   • IRV – inspirační rezervní objem; množství vzduchu, které lze ještě nadechnout po normálním nádechu.
   • VC – vitální kapacita; maximální objem vzduchu, který lze po maximálním nádechu vydechnout nebo po maximálním výdechu nadechnout (VT + IRV + ERV).
   • IC – inspirační kapacita; maximální objem vzduchu, který lze nadechnou z klidového výdechu (VT + IRV).
   • FRC - funkční reziduální kapacita; objem vzduchu v plicích po volném výdechu;
   • df – dechová frekvence; počet dechů za 1 minutu.
  2. Vyšetření usilovaného výdechu a nádechu (spirogram: křivka průtok/objem a křivka objem/čas).
   • FVC – usilovná vitální kapacita; maximální objem vzduchu, který lze po maximálním nádechu prudce vydechnout.
   • FEV1 – usilovně vydechnutý objem za první sekundu; objem vzduchu vydechnutý s největším úsilím za 1. sekundu po maximálním nádechu.
   • FEV1/VC (%) – Tiffeneaův index – kolem 80 %.
   • PEF – vrcholový výdechový průtok; nejvyšší rychlost na vrcholu usilovného výdechu (odpovídá vzduchu v horních DC).
   • MEF – maximální výdechové průtoky (rychlosti) na různých úrovních FVC, kterou je ještě třeba vydechnout (nejčastěji na 75 %, 50 % a 25 % FVC).
   • FEF – usilovné expirační průtoky na různých úrovních již vydechnuté FVC (25 %, 50 % a 75 %).
   • PIF – maximální průtok dosažený na vrcholu nádechu.
   • MIF50 – střední nádechový průtok na úrovni 50 % nadechnuté FVC.
 • Spiroergometrie – spirometrie při zátěži; měří se spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého; slouží k posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému.
 • Celotělová pletyzmografie (bodypletyzmografie) – k měření nepřímo měřitelných plicních objemů (tj. objemu plynu v hrudníku) a proudových odporů dýchacích cest. V kabině je možno vyšetřovat parametry, které nelze určit spirometricky. Na základě těchto měření je možno následně stanovit všechny statické a dynamické plicní objemy.
LungVolume cs.png


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]