Vyšetření kůže a kožních adnex dítěte

Z WikiSkript

Kůže[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Kůže.

(lat. cutis, řec. derma)

Je jedním z nevětších orgánů lidského těla. Má hmotnost přibližně 7 % tělesné hmotnosti.

Mezi její funkce patří:

 • Funkce ochranná (barierová) její kyselé pH 4,5–6 zpomaluje množení mikroorganismů (hlavně kvasinek a plísní). Navíc i mechanicky brání poranění a pronikání mikroorganismů do těla.
 • Termoregulační: Pomocí evaporace (pocení), radiace (sálání) a konvekce (vedení) zbavuje tělo přebytečného tepla. V chladném prostředí dochází ke zpomalení těchto fyzikálních dějů (snížení prokrvení a zabránění ztrátám tepla).
 • Imunitní: Imunitní funkci v kůži plní především Langerhansovy buňky, které mají schopnost fagocytózy a prezentace antigenu.
 • Exkrečně-rezorpční: K funkci kůže patří i produkce potu a mazu. Případných rezorpčních vlastností se využívá především v lokální aplikaci léčiv.
 • Percepční: V kůži se nachází i nervová zakončení a různé druhy receptorů.[1]

Vyšetření kůže[upravit | editovat zdroj]

Anamnéza[upravit | editovat zdroj]

Obsahuje stejné náležitosti jako kterákoliv jiná anamnéza (NO, RA, PSA, OA, FA, Abúzus, GA, …), navíc klademe zřetel ke kožním projevům onemocnéní. Ptáme se na průběh, změny v čase a intenzitě. Snažíme se nálezt vyvolávající příčinu, případně periodičnost.

Fyzikální vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Barva kůže
Některé barevné změny a jejich příčiny
Odchylky Příčiny
úbytek nebo ztráta pigmentu albinismus, vitiligo, stavy po zánětech kůže (hypo/hyperpigmentace)
cyanóza přítomnost více než 50 g/l redukovaného hemoglobinu
ikterus vzestup sérové hladiny bilirubinu
névy „mongolská skvrna“ šedomodrá, naevus flammeus, hemangiomy, pigmentové névy
skvrny barvy bílé kávy (café-au-lait) neurofibromatóza,McCune-Albright syndrom
hematomy, petechie poruchy hemokoagulace, trombocytopenie, vaskulitidy
Kožní eflorescence primární
základní kožná eflorescence
Typ eflorescence Charakteristika
makula drobné ložisko (pod 1 cm) v úrovni kůže, v jehož rozsahu je kůže barevně změněna Skvrny jsou eflorescence přesahující 1 cm
papula drobné palpovatelné ložisko (pod 1 cm) vyklenující se nad úroveň kožního povrchu Noduly jsou útvary nad 1 cm
plak vyvýšená plocha léze (nad 1 cm), jejíž povrch je větší než elevace, vzniká přímo nebo splýváním papul
vezikula drobný útvar (pod 1 cm) tvořený dutinou s obsahem tekutiny Bula je útvar téhož charakteru, ale přesahující 1 cm
pustula útvar podobný vezikule, ale s hnisavým obsahem
cysta ohraničený tenkostěnný útvar lokaližovaný hlouběji v kůži s tekutým nebo polotekutým obsahem a krytý normální epidermis
Kožní eflorescence sekundární

Vlasy a nehty (kožní adnexa)[upravit | editovat zdroj]

Stav pokožky pod kšticí je taktéž důležitým diagnostickým příznakem, který může při nedůkladném vyšetřením zůstat skrytý. Často se tak projevuje psoriáza či systémový lupus. U vlasů hodnotíme rychost růstu, lámovost, třepení konečků a alopecii. Tyto patologie se častěji vyskytují u autoimunitních chorob. Na nehtech si všímáme nehtových plotének, okolní kůže a stavu samotného nehtu. např. ďolíčky při psoriáze, změny tloušťky při různých plísňových afekcích.[1]

Mateřská znaménka novorozenců[upravit | editovat zdroj]

Mateřská znaménka novorozenců lze rozdělit do 3 skupin:

 • pigmentovaná (vrozený melanocytární névus, mongolská skvrna);
 • vaskulární (hemangiom, naevus flammeus, naevus simplex);
 • vzniklé na podkladě abnormálního vývoje.

Některá mateřská znaménka vyžadují pozornost pro možný maligní potenciál, u některých je třeba dovyšetřit možné asociované vady.

Vrozený melanocytární névus[upravit | editovat zdroj]

Vrozené melanocytární névy (naevus giganteus, névus plavkový) pravděpodobně vznikají v důsledku narušené migrace prekurzorů melanocytů v neurální liště. Svou podstatou jsou tyto névy hamartomy. Vyskytují se až u 2 % novorozenců, ve výjimečných případech i ve formě tzv. obrovských kongenitální melanocytárních névů. Mívají hnědou či černou barvu, mohou být ploché nebo vystouplé a často jsou přítomny terminální vlasy. Jsou potenciálně maligní – riziko malignity stoupá s velikostí a počtem névů. Dermatologické sledování je vhodné u pigmentových névů větších než 0,5 cm. S růstem dítěte mohou névy měnit svůj vzhled – při změně barvy či tvaru je vhodné vyšetření k vyloučení melanomu. Profylaktické odstranění léze nezaručuje ochranu před rozvojem melanomu, proto je dermatologické sledování vhodné i po odstranění vrozeného melanocytárního névu. Vrozené névy mohou být asociovány s řadou jiných poruch, jako je např. neurofibromatóza nebo leptomeningeální proliferace melanocytů vedoucí k hydrocefalu a dalším defektům CNS (neurokutánní melanóza).[2][3]

Mongolská skvrna[upravit | editovat zdroj]

Mongolská skvrna (dermální melanóza) je modrošedá hyperpigmentace nejčastěji v dolních partiích zad či na hýždích, kterou lze snadno zaměnit s hematomem. Jde o benigní afekci. Častěji se vyskytuje u dětí asijského a hispánského původu a u černochů. Má hladký povrch a poměrně jasné ohraničení. Histologicky lze v pars reticularis koria prokázat vřetenovité melanocyty orientované paralelně s kožním povrchem, epidermis je normální, mohou být přítomny i melanofágy. S rostoucím věkem dochází k výbledu, a to nejčastěji do 2 let věku. Terapie není nezbytná. K maligním změnám nedochází.[3][2]

Hemangiom[upravit | editovat zdroj]

Hemangiomy se mohou vyvinout kdykoli během prvních měsíců života. Jsou přítomné u 10 % dětí v jednom roce věku. Dětské hemangiomy mají tendenci k vymizení – 50 % zanikne do 5 let věku, 90 % do 10 let věku. V místě hemangiomu může následně vzniknout atrofie, teleangiektázie, hypopigmentace či jizva. Mnohočetné kožní hemangiomy mohou být doprovázené hemangiomy jater a trávicího traktu s rizikem obstrukce či krvácení. Vzácně vedou rozsáhlé a mnohočetné hemangiomy k srdečnímu selhání na podkladě velkého srdečního výdeje.[2]

Naevus flammeus[upravit | editovat zdroj]

Naevus flammeus (port-wine stain) je plochá tmavě červená až fialová vaskulární léze přítomná již při narození. Je poměrně vzácný – vyskytuje se u 0,3 % novorozenců, jeho podkladem je dilatace cév v koriu. Na rozdíl od hematomů obvykle nevymizí, naopak může ještě ztmavnout. Nevyžaduje léčbu. V prvním roce života je možná terapie laserem k zesvětlení léze. Při výskytu v oblasti 1. větve nervus trigeminus – nervus ophthalmicus (V1) je vhodné oční vyšetření k vyloučení glaukomu, který se může vyskytovat samostatně nebo v rámci Sturge-Weberova syndromu (definován triádou glaukom, epilepsie, naevus flammeus a bývá spojen s přítomností angiomů mozku a meningů).[2]

Naevus simplex[upravit | editovat zdroj]

Naevus simplex (stork bites, angel's kisses, salmon patches) je lososově zbarvená léze způsobená teleangiektáziemi. Vyskytuje se u 33 % novorozenců. Bývá v oblasti očí, vlasové části hlavy, krku a při kompresi bledne. Často se vyskytuje oboustranně nebo symetricky, na rozdíl od naevus flammeus. Jedná se o benigní lézi. 40 % těchto névů vymizí během novorozeneckého období, většina vymizí do 18 měsíců věku.[2]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. a b c LEBL, Jan a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 1. vydání. Praha : nakladatelství Galén, 2003. 248 s. ISBN 80-7262-207-2.
 2. a b c d e MCLAUGHLIN, M R, et al. Newborn Skin: Part II. Birthmarks [online]. American Family Physician, ©2008. [cit. 2012-09-04]. <https://www.aafp.org/afp/2008/0101/p56.html>.
 3. a b SALAVEC, M, J ČELAKOVSKÁ a M ŠIMKOVÁ. DYSPLASTICKÝ NÉVUS, SYNDROM DYSPLASTICKÝCH NÉVŮ A DALŠÍ MELANOCYTÁRNÍ PIGMENTOVÉ NÉVY. Dermatologie pro praxi [online]. 2008, roč. -, vol. -, s. 137-138, dostupné také z <http://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2008/03/06.pdf>.