Infekční exantémová onemocnění v dětském věku

Z WikiSkript

Infekční exantémová onemocnění jsou infekční choroby, jejichž typickým příznakem je přítomnost charakteristického exantému. Exantém je náhle vzniklý generalizovaný výsev eflorescencí na kůži. Podle charakteru eflorescencí rozlišujeme exantémy makulopapulózní, vezikulózní a hemoragické. Většina infekčních exantémů dětského věku je virové etiologie, spontánně odezní během několika dní nebo týdnů bez následků a léčba je pouze symptomatická. Speciální pozornost je nutné věnovat některým exantémovým infekcím v těhotenství, které mohou ohrozit vývoj plodu nebo vyvolat infekci u novorozence.[1]

Exantémová onemocnění lze rozdělit dle etiologického agens a charakteru exantému na klasické exantémové nemoci a nespecifická exantémová onemocnění. Klasických exantémových onemocnění ubývá díky očkování. Naopak přibývá nemocí s necharakteristickým a nekonstantním exantémem a exantémových nemocí, v jejichž etiopatogenezi se uplatňují různí infekční původci.[1]

Dříve byla nejčastější dětská exantémová onemocnění pojmenována jako první až šestá dětská nemoc. Toto označení se dodnes zachovalo jen u páté a šesté dětské nemoci.[2]

Dnešní název onemocnění Staré označení Původce[2] Incidence v ČR (2009)[3] Očkování
Spalničky (slov. osýpky) první dětská nemoc Morbillivirus 5 povinné (MMR)
Spála (slov. šarlach) druhá dětská nemoc Streptococcus pyogenes 3862
Zarděnky (slov. ružienka) třetí dětská nemoc Rubivirus 6 povinné (MMR)
Pseudoskarlatina (Filatova-Dukeho nemoc) čtvrtá dětská nemoc
Erythema infectiosum pátá dětská nemoc Lidský parvovirus B19
Exanthema subitum šestá dětská nemoc Lidské herpesviry 6 a 7

Mezi klasická exantémová onemocnění navíc patří:

Onemocnění provázená exantémem mohou dále vyvolat:

Viry
 • adenoviry – rubeoliformní exantém (na obličeji, trupu a končetinách);
 • cytomegalovirus – erytém či papulózní exantém (na trupu, končetinách a dlaních);
 • coxsackie, echo – papulózní, vezikuly, petechie (obličej, trup);
 • virus Epsteina a Barrové – rubeoli/morbiliformní (trup, končetiny, obličej);
 • virus hepatitidy B – papulózní, urtika (boltce, čelo), generalizace: Gianottiho-Crostiho syndrom;
 • HIV – rubeoli/morbiliformní (obličej, trup);
 • virus parotitidy – erytém, papulózní, vezikuly, urtika (obličej, trup, končetiny);
 • poxviry – molluscum contagiosum, erytém (kdekoli);
 • původci chřipky A, B, parachřipky, RSV, rhinoviry – erytém, papulózní, rubeoliformní (obličej, trup, končetiny);
Bakterie

Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • epidemiologická anamnéza (výskyt infekce v okolí, roční období)
 • osobní anamnéza (prodělané exantémové infekce, očkování, alergické projevy)
 • nynější onemocnění (prodromální příznaky, místo vzniku exantému, charakter a šíření exantému, přítomnost celkových příznaků, horečky, podání léků před vznikem exantému)
 • klinický obraz
 • laboratorní vyšetření, vyšetření protilátek v séru, přímý průkaz původce[1]

Diferenciální diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Makulopapulózní exantémy
Vezikulózní exantémy
Hemoragický exantém
 • život ohrožující bakteriální infekce (např. N. meningitidis sk. B a C, S. pneumoniae a H. influenzae)
 • hemoragické horečky (Ebola, Lassa, Marburská nemoc, hemoragická horečka Kongo-Krym, bolivijská, argentinská, a hemoragické horečky s renálním syndromem)[2]

Obrázky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odkazy

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. a b c KELBLEROVÁ, A. Infekční exantémová onemocnění v dětském věku. Pediatrie pro praxi [online]. 2009, roč. 10, s. 176, dostupné také z <http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2009/03/09.pdf>. ISSN 1803-5264. 
 2. a b c d SEDLÁČEK, D a V ŠTRUNCOVÁ. Virové exantémy dětského věku. Pediatrie pro praxi [online]. 2008, roč. 9, s. 364, dostupné také z <http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2008/06/03.pdf>. ISSN 1803-5264. 
 3. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV,, et al. Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2000-2009 [online]. ©2010. [cit. 2010-08-15]. <http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-1998-2007-absolutne>.