Bakteriální pneumonie

Z WikiSkript

Pneumonie neboli zápal plic je zánět na úrovni respiračních bronchiolů, alveolárních prostor a intersticia.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pneumonie.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Zánět je akutní s horečkou, kašlem, tachypnoí, zatahováním jugula a mezižebří.
 • Vyšší náchylnost – při aspiraci, u imunodeficitů, vrozené anomálie plic, cystické fibróze, dysfunkce řasinek, …
 • Imunokompetentní pacienti nemusejí působit výrazně nemocně – někdy mají jen teploty nebo známky celkového toxického působení.
 • U jiných – známky dechové tísně, kašel (nejdříve suchý dráždivý, pak produktivní).

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • Poslech – trubicovité dýchání, přízvučné chrůpky, poklepové zkrácení, zvýšený fremitus pectoralis,
 • při současném postižení pleury – ztuhlost hrudníku, povrchové dýchání, bolest, třecí šelest,
 • když je výpotek – poklepové zkrácení, oslabené nebo kompresivní dýchání,
 • někdy se manifestuje též meningismem nebo bolestmi břicha,
 • zvýšeny leukocyty – více než 15× 109/l,
 • rtg plic: zastínění laloků, segmentů nebo křídla,
  • je-li výpotek – zastínění v dolních a laterálních částech plicních polí,
  • je nutné dělat snímek též vleže a na boku.

Difrenciální diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • Je třeba odlišit atelektázu (na rtg snímku na hranici konkávní, lobární pneumónie ji má konvexní),
 • tekutina v dutině hrudní, tu plic, mediastina a pleury, aspiraci cizího tělesa či žalud. obsahu, městnání v plicích, plicní infarkt, chronické intersticiální plicní procesy, …

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • ATB dle předpokládaného patogenu,
 • k tomu je důležité – rtg nález na plicích, věk dítěte, imunologický stav pacienta,
 • na pneumokoka – PNC, amoxicilin, ampicilin, erytromycin, klindamycin,
  • při toxických projevech s dechovou tísní – krystal PNC i.v.,
 • na hemofila – ampicilin, cefalosporiny (7−10 dní parenterální, 10−14 dní orálně),
 • na stafylokoka – antistafylokokové PNC (oxacilin, kloxacilin, meticilin), pak cefalosporiny a aminoglykosidy,
  • při rezistenci je lékem volby vankomycin,
 • empyém – aspirační thorakocentéza či drenáž hrudníku,
 • podáváme kyslík, zvlhčujeme vzduch, dle potřeby rehydratujeme.

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

 • Obvykle dobrá, když je pneumonie včas poznána a léčena je přežití vysoké,
 • mortalita nekomplikované pneumonie – pod 1 %.

Prevence[upravit | editovat zdroj]

 • Očkování,
 • u ohrožených dětí pod 2 roky, u splenektomovaných – doporučuje se vakcína proti pneumokokům.

Stafylokoková pneumonie[upravit | editovat zdroj]

 • Nyní zřídka, častěji u kojenců než u starších dětí,
 • je závažná pro progresivní průběh se sklonem k komplikacím – abscesy a pyopneumotorax,
 • Staphylococcus aureus, má různé toxiny a enzymy (hemolyzín, leukocidin, stafylokinázu, plasmakoagulázu),
 • cesty šíření infekce jsou bronchogenní nebo hematogenní.

Patofyziologie[upravit | editovat zdroj]

 • Ložiska zánětu splývají, aureus se rychle množí, destruuje okolí, způsobuje tvorbu malých abscesů
 • rupturou abscesů uložených subpleurálně vzniká pyopneumotorax,
 • částečná obstrukce malých bronchů může vést ke tvorbě pneumatokél,
 • v plicních vénách mohou vznikat septické tromby.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Náhlá vysoká horečka, dušnost,
 • může být současně stafylodermie,
 • u kojenců probíhá perakutně jako septickotoxická forma,
 • fyzikální nález: zpočátku nález typický pro pneumónii, při vzniku empyému nebo pyopneumotoraxu pak oslabení dýchání,
 • laboratorní vyšetření: výrazná leukocytóza, neutrofilie, posun doleva, anémie, vysoká sedimentace a CRP, často je pozitivní hemokultura,
 • rentgen srdce+plic: zpočátku drobná bronchopneumonická ložiska, rychle se rozšiřují a postupně splývají,
  • tvorba výpotku,
  • abscesy – tvoří dutiny se širokým lemem (po vyprázdnění obsahu do bronchu jsou vyplněné vzduchem),
 • komplikace: při cílené ATB terapie jen raritní, u mladších kojenců – stafylokoková perikarditida, meningitida, osteomyelitida, metastatické abscesy, sepse.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • V počátečním stádiu těžká,
 • v anamnéze nám pomáhá informace o prodělané stafylodermii či mastitidě matky,
 • dále: klinický obraz, rtg S+P, kultivace,
 • diferenciální diagnostika: pneumonie, které mohou být komplikované empyémem (původci: streptokok, klebsiella, hemofilus).

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Protistafylokoková ATB – oxacilin, vankomycin (3–4 týdny),
 • ke zvládnutí pomáhá i.v. aplikace Ig nebo antistafylokokového séra,
 • empyém – drenáž dutiny (max. 7 dní),
 • prognóza – vážná, vysoká mortalita – je ovlivněna premorbidním stavem pacienta a komplikacemi.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]