Bakteriální pneumonie

Z WikiSkript

Pneumonie neboli zápal plic je zánět na úrovni respiračních bronchiolů, alveolárních prostor a intersticia.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Pneumonie.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Zánět je akutní s horečkou, kašlem, tachypnoí, zatahováním jugula a mezižebří.
 • Vyšší náchylnost – při aspiraci, u imunodeficitů, vrozené anomálie plic, cystické fibróze, dysfunkce řasinek, …
 • Imunokompetentní pacienti nemusejí působit výrazně nemocně – někdy mají jen teploty nebo známky celkového toxického působení.
 • U jiných – známky dechové tísně, kašel (nejdříve suchý dráždivý, pak produktivní).

Diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • Poslech – trubicovité dýchání, přízvučné chrůpky, poklepové zkrácení, zvýšený fremitus pectoralis,
 • při současném postižení pleury – ztuhlost hrudníku, povrchové dýchání, bolest, třecí šelest,
 • když je výpotek – poklepové zkrácení, oslabené nebo kompresivní dýchání,
 • někdy se manifestuje též meningismem nebo bolestmi břicha,
 • zvýšeny leukocyty – více než 15× 109/l,
 • rtg plic: zastínění laloků, segmentů nebo křídla,
  • je-li výpotek – zastínění v dolních a laterálních částech plicních polí,
  • je nutné dělat snímek též vleže a na boku.

Difrenciální diagnóza[upravit | editovat zdroj]

 • Je třeba odlišit atelektázu (na rtg snímku na hranici konkávní, lobární pneumónie ji má konvexní),
 • tekutina v dutině hrudní, tu plic, mediastina a pleury, aspiraci cizího tělesa či žalud. obsahu, městnání v plicích, plicní infarkt, chronické intersticiální plicní procesy, …

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • ATB dle předpokládaného patogenu,
 • k tomu je důležité – rtg nález na plicích, věk dítěte, imunologický stav pacienta,
 • na pneumokoka – PNC, amoxicilin, ampicilin, erytromycin, klindamycin,
  • při toxických projevech s dechovou tísní – krystal PNC i.v.,
 • na hemofila – ampicilin, cefalosporiny (7−10 dní parenterální, 10−14 dní orálně),
 • na stafylokoka – antistafylokokové PNC (oxacilin, kloxacilin, meticilin), pak cefalosporiny a aminoglykosidy,
  • při rezistenci je lékem volby vankomycin,
 • empyém – aspirační thorakocentéza či drenáž hrudníku,
 • podáváme kyslík, zvlhčujeme vzduch, dle potřeby rehydratujeme.

Prognóza[upravit | editovat zdroj]

 • Obvykle dobrá, když je pneumonie včas poznána a léčena je přežití vysoké,
 • mortalita nekomplikované pneumonie – pod 1 %.

Prevence[upravit | editovat zdroj]

 • Očkování,
 • u ohrožených dětí pod 2 roky, u splenektomovaných – doporučuje se vakcína proti pneumokokům.

Stafylokoková pneumonie[upravit | editovat zdroj]

 • Nyní zřídka, častěji u kojenců než u starších dětí,
 • je závažná pro progresivní průběh se sklonem k komplikacím – abscesy a pyopneumotorax,
 • Staphylococcus aureus, má různé toxiny a enzymy (hemolyzín, leukocidin, stafylokinázu, plasmakoagulázu),
 • cesty šíření infekce jsou bronchogenní nebo hematogenní.

Patofyziologie[upravit | editovat zdroj]

 • Ložiska zánětu splývají, aureus se rychle množí, destruuje okolí, způsobuje tvorbu malých abscesů
 • rupturou abscesů uložených subpleurálně vzniká pyopneumotorax,
 • částečná obstrukce malých bronchů může vést ke tvorbě pneumatokél,
 • v plicních vénách mohou vznikat septické tromby.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Náhlá vysoká horečka, dušnost,
 • může být současně stafylodermie,
 • u kojenců probíhá perakutně jako septickotoxická forma,
 • fyzikální nález: zpočátku nález typický pro pneumónii, při vzniku empyému nebo pyopneumotoraxu pak oslabení dýchání,
 • laboratorní vyšetření: výrazná leukocytóza, neutrofilie, posun doleva, anémie, vysoká sedimentace a CRP, často je pozitivní hemokultura,
 • rentgen srdce+plic: zpočátku drobná bronchopneumonická ložiska, rychle se rozšiřují a postupně splývají,
  • tvorba výpotku,
  • abscesy – tvoří dutiny se širokým lemem (po vyprázdnění obsahu do bronchu jsou vyplněné vzduchem),
 • komplikace: při cílené ATB terapie jen raritní, u mladších kojenců – stafylokoková perikarditida, meningitida, osteomyelitida, metastatické abscesy, sepse.

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • V počátečním stádiu těžká,
 • v anamnéze nám pomáhá informace o prodělané stafylodermii či mastitidě matky,
 • dále: klinický obraz, rtg S+P, kultivace,
 • diferenciální diagnostika: pneumonie, které mohou být komplikované empyémem (původci: streptokok, klebsiella, hemofilus).

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Protistafylokoková ATB – oxacilin, vankomycin (3–4 týdny),
 • ke zvládnutí pomáhá i.v. aplikace Ig nebo antistafylokokového séra,
 • empyém – drenáž dutiny (max. 7 dní),
 • prognóza – vážná, vysoká mortalita – je ovlivněna premorbidním stavem pacienta a komplikacemi.

Srovnávací tabulka pro typickou a atypickou pneumonii[upravit | editovat zdroj]

PARAMETR TYPICKÁ PNEUMONIE ATYPICKÁ PNEUMONIE
Základní charakteristika výrazný fyzikální nález chudý fyzikální nález
Agens (extracelulární)

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa

(intra/paracelulární)

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Legionella pneumophila Coxiella burnetii, viry – RSV, influenzy, Pneumocystis carinii

Nástup náhlý po infekci HDC, pomalý
Mimoplicní příznaky nevýrazné časté – bolest hlavy a svalů, zvracení, průjem
Horečka septická febrilie subfebrilie
Třesavka ano vzácně
Kašel produktivní suchý, dráždivý
Srdeční frekvence možná tachykardie norma
Pacient vypadá nemocný 'v pohodě'
Fyzikálně krepitus, trubicové dýchání, chrůpky ojedinělé chrůpky
RTG segmentální/lobární zastření (postižení alveolů) intesticiální retikulonodulace (postižení intersticia)
Sedimentace vysoká mírně zvýšená
Zánětlivé parametry vysoké mírně zvýšené
Krevní obraz leukocytóza lymfocytóza
Terapie peniciliny makrolidy

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]