RDG vyšetření u zánětů dolních cest dýchacích

Z WikiSkript

Anatomie[upravit | editovat zdroj]

K dolním cestám dýchacím patří:

Epiglottitis[upravit | editovat zdroj]

Typická klinika + na cíleném bočném RTG snímku se zobrazuje edematosní epiglottis ("thumbprint sign").

_fetch_thumbnail.php?img=Osseous%20block%20C2-3.CR.1_0001.JPG RTG C páteře v bočné projekci: normální obraz epiglottis, která je štíhlá, aryepiglottické řasy jsou nezvětšené

Croup[upravit | editovat zdroj]

Typická klinika u typického pacienta + zúžení subglotticky ("steeple sign") na cíleném RTG snímku v předozadní projekci.

_fetch_thumbnail.php?img=Rudim.%20zebra%20proc.%20megastransv.CR.1.001_0001.jpg RTG C páteře AP: normální obraz laryngu a začátku trachey

Bronchitis[upravit | editovat zdroj]

Na RTG ve většině případů nelze dobře poznat: zhrubělá bronchovaskulární kresba může být způsobena i chronickými změnami.

Bronchiolitis[upravit | editovat zdroj]

Na HRCT typické tree-in-bud – obraz rašícího stromu. Bronchiolitis není jediná, která může tento obraz vytvořit.

_fetch_thumbnail.php?img=TERMINALNI%20BRONCHIOLITIS-CT-2_0001.jpg HRCT plic: tree-in-bud u terminální bronchiolitis
_fetch_thumbnail.php?img=Tree%20in%20bud-CT-3_0001.jpg HRCT plic: tree-in-bud u infekční bronchiolitis

Peribronchitis[upravit | editovat zdroj]

Zesílení peribronchia s drobnými peribronchiálními infiltrátky.

_fetch_thumbnail.php?img=Akutni%20exacerbace%20chronicek%20bronchitidy.CR.001_0001.jpg RTG hrudníku: zhrubělá bronchovaskulární kresba oboustranně parakardiálně – zesílená stěna bronchů, naznačené peribronchiální infiltrátky

Pneumonie[upravit | editovat zdroj]

Zánětlivá kondeznace plicního parenchymu se vzdušnými bronchogramy a zachovalým objemem plicního parenchymu (x nevzdušnost či komprese).

Dle rozsahu lze blíže specifikovat jako:

 • Alární pneumonii: plicní křídlo.
 • Lobární pneumonii: plicní lalok.
 • Segmentární pneumonii: segment plicní.
_fetch_thumbnail.php?img=Lobarni%20pneumonie,%20sepse-CR-0_0001.jpg RTG hrudníku: lobární pnemonie

Bronchopneumonie[upravit | editovat zdroj]

Kombinace peribronchiálních změn a zánětlivé kondenzace plicního parenchymu.

_fetch_thumbnail.php?img=Bronchopneumonia,%20bilateral.CR.1_0001.JPG RTG hrudníku: bronchopneumonie

Pleurobronchopneumonie[upravit | editovat zdroj]

Kombinace peribronchiálních změn, zánětlivé kondenzace plicního parenchymu a pleurálního výpotku.

_fetch_thumbnail.php?img=Zanet.CR.001_0001.jpg RTG hrudníku: pleurobronchopneumonie

Atypická pneumonie[upravit | editovat zdroj]

Zesílení intersticia, ground-glass v kombinaci s infiltráty – obraz který nespadá do výše uvedených kategorií, nejčastěji u imunokompromitovaných pacientů, z těchto infekcí lze někdy na HRCT odlišit typický vzhled u pneumocystové pneumonie, CMV a klebsielové pneumonie.

_fetch_thumbnail.php?img=Pneumocystis%20pneumonia.CT.2_0001.JPG HRCT plic: pneumocystová pneumonie
_fetch_thumbnail.php?img=Atypic%20pneumonia.CT.2_0001.JPG CT plic: atypická pneumonie

Specifické a granulomatosní záněty plicního parenchymu[upravit | editovat zdroj]

Aspergilové infekce plic[upravit | editovat zdroj]

 • Aspergilom: pouze kolonizace předem vzniklé kavity.
 • Chronická nekrotizující aspergilosa: vatové, ohraničené ložisko, silný lem.
 • Aspergilová bronchopulmonální aspergilosa:
  • dilatace centrálních bronchů,
  • typické jsou hlenové zátky vysoké denzity,
  • zesílení stěny bronchů.
 • Bronchoinvasivní aspergilosa: šíří se bronchy, prorůstá do stěny, tree-in-bud, zesílení stěny bronchů, ground-glass, hlenové zátky, obraz bronchopneumonie.
_fetch_thumbnail.php?img=BRONCHOINV%20ASPERGILOSA%20CT%204_1.CT.2.14.2010.10.25.09.02.22.218750.13538711_0001.jpg CT plic: bronchoinvazivní aspergilosa
 • Angioinvasivní aspergilosa: uzel v plicním parenchymu s haló (typické), později kavituje, návaznost na cévu.
_fetch_thumbnail.php?img=ASPERGILOSA%20PLICNI-CT-0_0001.jpg CT plic: angioinvazivní aspergilosa
_fetch_thumbnail.php?img=Kavitace%20pri%20aspergilose.CR.001_0001.jpg RTG hrudníku: angioinvazivní aspergilosa

Tuberkulosa plic[upravit | editovat zdroj]

U aktivní tuberkulosy je často nespecifický nález – obraz vícečetných kondenzací v peribronchiální distribuci, kavity, tree-in-bud, milliární rozsev, zvětšené lymfatické uzliny v hilu a mediastinu.

_fetch_thumbnail.php?img=TBC%20kaverna%20endobronch%20sireni,%20tree%20in%20bud.CT.6.001_0001.jpg HRCT plic: tuberkulóza
_fetch_thumbnail.php?img=Lung%20tuberculosis,%20HRCT.CT.4_0001.JPG HRCT plic: tuberkulóza

Častým nálezem jsou postspecifické změny u starších pacientů:

 • Vrcholová pachypleuritida.
 • Postspecifický uzel – typicky kalcifikace.
 • Fibrosní pruhy, apikalizace hilu.
 • Kalcifikace v uzlinách.
_fetch_thumbnail.php?img=Postspec.%20zmeny.CR.8.001_0001.jpg RTG hrudníku a HRCT plic: postspecifické změny plicního parenchymu

Pneumonitida[upravit | editovat zdroj]

Pneumonitidy je široká heterogenní skupina neinfekčních zánětů plicního parenchymu.

Důležité[upravit | editovat zdroj]

 • V dif. dg. úvaze je velmi důležitý klinický stav pacienta dobře vyplněná žádanka
 • Za pneumonií se může skrývat i tumor

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]