Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření hrudníku

From WikiSkripta

Anatomie[edit | edit source]

RTG hrudníku[edit | edit source]

RTG snímek hrudníku je základní vyšetřovací metodou s minimální radiační zátěží (0,01−0,02 mSv).

Sumační snímek hrudníku se zhotovuje:

 • vestoje v PA projekci (zadopřední snímek),
 • vleže v AP projekci (předozadní snímek),
 • bočný snímek — levý či pravý (patologie je blíže k desce),
 • šikmý snímek (I. a II. šikmý),
 • cílené snímky (zobrazení speciální patologie),
 • snímek v lordotické projekci (lingula),
 • snímek na plicní vrcholy a horní hrudní aperturu.

Výpovědní hodnota je velmi závislá na kvalitě snímku:

 • expozice,
 • centrace,
 • správná pozice pacienta (aby nebyl na snímku stočen a byla zachycena obě plicní křídla celá),
 • vyclonění,
 • dostatečné inspirium,
 • odstranění šperků (řetízku).

Hodnocení RTG hrudníku[edit | edit source]

Hodnocení snímku hrudníku je obtížné, vyžaduje dlouholetou praxi (tisíce vyšetření). Ve zkratce hodnotíme:

Rentgenologické syndromy[edit | edit source]
 • pleurální výpotek
 • infiltrativní zastínění se „vzdušným bronchogramem“ (svědčí pro pneumonii)
 • difusní zvýšení transparence plicních polí (emfyzém)
 • atelektáza (lobární, alární)
 • rozpadové procesy (TBC kaverny, Joresova kaverna)
 • diseminované plicní procesy (retikulonodulární kresba difuzně)
 • bilaterální hilová lymfadenomegalie (u sarkoidózy)
 • pneumotorax, chybějící plicní kresba laterálně od okraje kolabované plíce
 • obraz „rolničky“ — dutinový syndrom s okrouhlým denzním útvarem uvnitř (aspergilom)[1]

Predilekční lokalizace[edit | edit source]

 • bazálně, laterálně — intersticiální plicní fibróza
 • plicní apex, horní části laloků — TBC
 • hily, střední plicní pole — sarkoidóza
_fetch_thumbnail.php?img=Tensni%20PNO.CR.1.001_0001.jpg RTG hrudníku AP vleže: levostranný PNO
_fetch_thumbnail.php?img=Pneumomediastinum.CR.1_0001.JPG RTG hrudníku vstoje: pneumomediastinum
_fetch_thumbnail.php?img=Struma.CR.001_0001.jpg RTG hrudníku: rozšíření horního mediastina a deviace trachey na podkladě strumy
_fetch_thumbnail.php?img=Pleuralni%20vypotek%20vpravo%20bazane.CR_0001.JPG RTG hrudníku: pleurální výpotek
_fetch_thumbnail.php?img=Hernie%20s%20obsahem%20tlusteho%20streva%20do%20leveho%20hemithoraxu.CR.001_0001.jpg RTG hrudníku: brániční hernie

Výpočetní tomografie (CT)[edit | edit source]

CT hrudníku[edit | edit source]

Rutinní CT hrudníku od jugula po zevní kostofrenické úhly při intravenózním podání jodové kontrastní látky je zlatým standardem k vyšetření mediastina a ložiskových změn plicního parenchymu.

_fetch_thumbnail.php?img=Tumor%20plic%20CT.2.001_0001.jpg CT hrudníku: tumor plic
_fetch_thumbnail.php?img=empyem%20hrudniku-CT-1_0001.jpg CT hrudníku: empyém hrudníku

HRCT plic[edit | edit source]

Nativní CT hrudníku s rekonstrukčním algoritmem pro zvýraznění rozhraní je zlatým standardem pro diagnostiku zejména difúzních plicních nemocí jako jsou intersticiální plicní procesy, zánětlivé změny u imunokompromitovaných pacientů (např. pneumocystová pneumonie) a jejich sledování.

_fetch_thumbnail.php?img=Lung%20fibrosis%20HRCT.CT.1_0001.JPG HRCT plic: idiopatická plicní fibróza
_fetch_thumbnail.php?img=BRONCHIECTASIE%20CT%201_1.CT.604.1.2010.06.29.11.10.58.515625.494839868_0001.jpg HRCT plic: bronchiektázie

CT angiografie plicnice[edit | edit source]

Vyšetření je indikováno při podezření na akutní plicní embolizaci, při plicní hypertenzi (k vyloučení sekundární etiologie plicní hypertense), k zobrazení cévních anomálií. Nutné je zajištění dobrého žilního přístupu (průtok minimálně 3 ml/s).

_fetch_thumbnail.php?img=SEKUNDARNI%20PLICNI%20HYPERTENSE%20POSTEMBOLICKA%20CT%201_1.CT.604.1.2010.06.29.10.46.49.937500.494168748_0001.jpg Angio-CT plicnice: sekundární (postembolická) plicní hypertense
_fetch_thumbnail.php?img=Acute%20lung%20embolism.CT.2_0001.jpg Angio-CT plicnice: akutní plicní embolie

CT angiografie hrudní aorty a aortálního oblouku[edit | edit source]

Vyšetření hrudní aorty se provádí v arteriální fázi (metodou bolus–tracking), nejčastěji je indikováno při podezření na disekující aneurysma, rupturu aorty, dále jako kontrolní vyšetření při sledování aneurysmat a pooperačních stavů, k vyloučení stenózy či anomálií odstupu větví aortálního oblouku.

_fetch_thumbnail.php?img=aneurysma%20hrudni%20aorty-CT-3_0001.jpg Angio-CT hrudní aorty: disekující aneurysma hrudní aorty

CT srdce[edit | edit source]

Speciální vyšetřovací metoda se synchronizací EKG. Podle toho, kdy se snímají data rozeznáváme:

 • EKG gating — rentgenka svítí po celou dobu,
 • EKG pulsing — snížení výkonu rentgenky mimo zadaný interval.

Potřeba je CT přístroj s vyšším časovým rozlišením (kratší doba otáčky či dvě rentgenky). Vyšetření je nejčastěji indikováno pro hodnocení stenózy koronárních tepen a průchodnosti bypassů. Není indikováno u pacientů s jasnými příznaky akutního infarktu myokardu (pacient je katetrizován), omezené je hodnocení stenózy u pacientů s výraznými kalcifikacemi ve stěně koronárních tepen pro "blooming" artefakt. Další indikací je CT levé síně před plánovanou radiofrekvenční ablací.

_fetch_thumbnail.php?img=HEART%20CT%201_1.CT.402.5.2010.10.14.11.41.21.421875.2442439_0001.jpg CT srdce: koronární tepny na 16 řadém přístroji

Hrubší patologie srdce a perikardu, jako např. tekutinu v perikardu, lze zobrazit i bez synchronizace s EKG.

_fetch_thumbnail.php?img=PERIKARDIALNI%20VYPOTEK%20CT%202_1.CT.2.25.2010.09.14.14.51.37.937500.569076895_0001.jpg CT hrudníku: perikardiální výpotek

Magnetická rezonance (MR)[edit | edit source]

MR mediastina[edit | edit source]

MR mediastina lze indikovat jako alternativu k CT hrudníku či k angio-CT velkých cév mediastina.

MR srdce[edit | edit source]

MR srdce slouží k zobrazení strukturálních změn myokardu (jizva po infarktu, myokarditida), tumorů srdce, přesnému měření kinetiky jednotlivých oddílů. U dětí se využívá k vyšetření vrozených srdečních vad.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

 1. Srdce a plíce (Moderní učebnice kardiologie a pneumologie) - Petr Widimský a kol. http://www.lf3.cuni.cz/opencms/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/3interni/vyuka/el_srdce_a_plice_dil1.pdf