Kardiostimulátor

From WikiSkripta

kardiostimulátor
Kardiostimulátor

Kardiostimulátor (pacemaker) je přístroj, který se používá k léčbě poruch srdečního rytmu majících charakter bradykardií (srdeční akce je příliš pomalá). V takovýchto případech totiž dochází k nedokonalému čerpání krve vzhledem k potřebám organismu se všemi jeho důsledky.

Princip[edit | edit source]

Kardiostimulátor je malá kovová krabička, z níž vycházejí jedna až tři elektrody. Stimulátor vytváří elektrické impulzy, které jsou následně prostřednictvím elektrod přenášeny na srdeční svalovinu, kde iniciují srdeční kontrakci. Frekvenci takovýchto signálů lze upravit podle potřeby pacienta.

Implantace[edit | edit source]

RTG hrudníku s kardiostimulátorem in situ
EKG-obraz pacienta s pacemakerem

Z krátkého řezu pod klíční kostí cestou v. subclavia zavádíme elektrody do srdce (pod RTG kontrolou). O správném umístěni se dále přesvědčujeme elektrickou stimulací ze zevního zdroje. Po zavedení elektrod implantujeme kardiostimulátor do podkoží do infraklavikulární oblasti (do místa původního řezu). Vzniklou ránu šijeme vstřebatelným materiálem.

Vzhledem k tomu, že krabička stimulátoru není zavedena hluboko, je vidět jako vyklenutí kůže a pacient si ji může lehce nahmatat.

Infekce kardiostimulátoru[edit | edit source]

Vzácně může dojít k infekci elektrody v důsledku tranzientní bakteriémie nebo vlastního kardiostimulátoru během implantace nebo následného traumatu. Mezi nejčastější původce řadíme Staphylococcus aureus a koaguláza-negativní stafylokoky. Léčba této komplikace spočívá v extrakci infikovaného materiálu a v nasazení antibiotické léčby. Antibiotickou léčbu nasazujeme cíleně na základě hemokultury a vyšetření extrahovaného materiálu[1].

Kontroly po implantaci[edit | edit source]

Pacienti se zavedeným kardiostimulátorem dochází na pravidelné kontroly do arytmologické ambulance, kde dochází ke kontrole funkce kardiostimulátoru a po určité době je doporučena výměna baterie. Pacienti s kardiostimulátorem mají typické EKG („svislé čárky“) deklarující impulzy stimulátoru.

Výměna[edit | edit source]

Jednou za několik let je potřeba vyměnit kardiostimulátor kvůli vyčerpání (vyhasínání) zdroje (tj. docházející baterii). Jedná se o podobný postup, jakým je implantace kardiostimulátoru. Starou krabičku odstraníme a nahradíme novou. Výkon se provádí v lokální anestézii.

Kardiostimulátor a běžný život[edit | edit source]

Přibližně 5–6 týdnů po implantaci kardiostimulátoru by se měl pacient vyhnout vyšší fyzické aktivitě, po této době může vykonávat v podstatě stejné aktivity na jaké byl zvyklý.

Kardiostimulátory příliš dobře netolerují magnetické či elektromagnetické pole. Z toho důvodu je elektroléčba či magnetická rezonance u pacienta s kardiostimulátorem kontraindikována. Dnes už ale není vyšetření magnetickou rezonancí kontraindikováno pro všechny pacienty s kardiostimulátorem. Pacienti s kardiostimulátory SureScan™ od společnosti Medtronic mohou toto vyšetření pod dohledem kardiologa podstoupit[2].

Dále by pacient s kardiostimulátorem neměl nosit mobilní telefon v náprsní kapse na straně kardiostimulátoru a při telefonování by si měl telefon přikládat k uchu na protější straně. Mikrovlnná trouba funkci kardiostimulátoru neovlivňuje. Vzdálenost kardiostimulátoru od indukčního vařiče by měla být nejméně 75 cm.

Zevní kardiostimulace[edit | edit source]

  • Srdce je stimulováno přes ploché elektrody nalepené na kůži. Používá se v přednemocniční péči, v nemocnici jen pro krátkodobé výkony.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. BENEŠ, Jiří, et al. Infekční lékařství. 1. vydání. Galén, 2009. 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1.
  2. WILKOFF, Bruce L, David BELLO a Milos TABORSKY, et al. Magnetic resonance imaging in patients with a pacemaker system designed for the magnetic resonance environment. Heart Rhythm [online]. 2011, vol. 8, no. 1, s. 65-73, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20933098>. ISSN 1547-5271 (print), 1556-3871. 

Použitá literatura[edit | edit source]

  • Institut Klinické a Experimentální Medicíny. Implantace kardiostimulátoru [online]. [cit. 2011-01-28]. <https://www.ikem.cz/www/cs/>.