Systola

Z WikiSkript

Heslo
Systola

Činnosť srdca je založená na rytmickom striedaní kontrakcie (systoly) a relaxácie (diastoly) srdečnej svaloviny. Poznáme systolu komôr a systolu siení. Systola predsiení predchádza systolu komôr. Predsiene fungujú ako pomocné čerpadlá a napomáhajú naplneniu komôr.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.