Systolický objem

From WikiSkripta


Heslo

Systolický objem (nebo též tepový objem) je objem krve vypuzený jednou srdeční komorou do krevního oběhu při jednom srdečním stahu. Za klidových podmínek u zdravého dospělého člověka je systolický objem asi 70 ml. Při zátěži až 100–150ml. Vypočítá se jako rozdíl end-diastolického a end-systolického objemu.


Odkazy

Zdroj

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Systolický objem [online]. Poslední revize 18. 2. 2009, [cit. 12.11.2010]. <https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Systolický_objem>.

Související články