Tlaková amplituda

From WikiSkripta


Heslo

Tlaková amplituda (rovněž tepový nebo pulzový tlak) je rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem. Při fyziologických hodnotách krevního tlaku (120/80 mmHg) je tlaková amplituda rovna 40 mmHg. Tlaková amplituda je největší ve velkých artériích, směrem do periferie se snižuje. Velikost tlakové amplitudy určuje hlavně systolický objem a poddajnost cév. Zvýšení systolického objemu (např. při svalové práci) vede ke zvýšení tlakové amplitudy, větší poddajnost cév naopak tlakovou amplitudu snižuje.

Odkazy

Související články

Zdroj