Systolický krevní tlak

From WikiSkripta

Heslo

Systolický krevní tlak je nejvyšší tlak krve, kterého je dosaženo na daném místě během srdečního cyklu. Při zápisu krevního tlaku např. 120/80 mmHg, je hodnota systolického tlaku uváděna vždy před lomítkem. Systolický krevní tlak by neměl u zdravého dospělého jedince přesáhnout hodnotu 140 mmHg.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.