Diastolický krevní tlak

From WikiSkripta

Heslo
Průběh tlaku v srdečním cyklu

Diastolický krevní tlak je nejnižší tlak krve, kterého je dosaženo během srdeční diastoly. Při zápisu krevního tlaku např. 120/80 mmHg, je hodnota diastolického tlaku uváděna vždy za lomítkem. Diastolický krevní tlak by neměl u zdravého dospělého jedince přesáhnout hodnotu 90 mmHg.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.