Střední arteriální tlak

From WikiSkripta


Střední arteriální tlak (angl. mean arterial pressure) je průměrná hodnota krevního tlaku během jednoho srdečního cyklu.

Výpočet středního arteriálního tlaku[edit | edit source]

Porovnání středního tlaku (oranžová) se systolickým a diastolickým

Hodnotu středního arteriálního tlaku nelze vypočítat jako aritmetický průměr hodnoty systolického a diastolického tlaku. Hlavním důvodem pro obtížnost takového výpočtu je délka trvání diastoly, která je asi dvakrát delší, než trvání systoly. Z tohoto důvodu je hodnota středního arteriálního tlaku bližší hodnotě tlaku diastolického.

Při fyziologických hodnotách krevního tlaku (120/80 mmHg) je hodnota středního arteriálního tlaku 93,3 mmHg.

Pro přesný výpočet by bylo třeba znát detailní průběh hodnot arteriálního tlaku během celého srdečního cyklu. Tato podmínka bývá částečně splněna jen při invazivním měření. Z toho důvodu se k odhadu středního arteriálního tlaku používají vztahy využívající skutečnost, že SAT významně závisí na hodnotě systolického a diastolického tlaku:


Střední arteriální tlak (SAT) můžeme vypočíst jako součet jedné třetiny tlaku systolického (ST) a dvou třetin tlaku diastolického (DT).

Další výpočet pro střední arteriální tlak je součet diastolického tlaku (DT) a jedné třetiny pulsového tlaku (PT).

Hodnotu pulsového tlaku lze vypočítat jako rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem.


V praxi je třeba brát na zřetel to, že tyto výpočty jsou platné pouze za situace, kdy má tlaková křivka fyziologický průběh. Jsou-li hodnoty krevního tlaku výrazněji modifikovány patologickým procesem (postihujícím např. stěnu cévy nebo viskozitu krve), může se skutečná hodnota středního arteriálního tlaku od hodnoty vypočítané pomocí výše uvedených vztahů lišit.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2003. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.