Implantabilní kardioverter-defibrilátor

Z WikiSkript

Implantabilní kardioverter-defibrilátor

Implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD) je přístroj sloužící k detekci a přerušení maligních (život ohrožujících) arytmií, jako je fibrilace komor či komorová tachykardie, a k prevenci náhlé srdeční smrti.

Schéma zavedeného ICD

ICD se skládá z vlastního přístroje (viz obrázek) a jedné nebo dvou ohebných elektrod. Nejčastěji se ICD implantuje do levého subklavikulárního prostoru pod prsní sval, elektroda se zavádí cestou v. subclavia do hrotu pravé komory. Implatace ICD vlevo je výhodnější z toho důvodu, že při rušení srdeční arytmie probíhá proud přes celou levou komoru a má tudíž větší šanci, že arytmii opravdu přeruší. V případě, že použijeme ICD s dvěma elektrodami, druhá elektroda se zavádí do podkoží hrudníku.

Elektroda zavedená do hrotu pravé komory nepřetržitě snímá srdeční rytmus. V případě registrace maligní arytmie, ICD automaticky zahájí léčbu, kterou může být: rychlá stimulace srdce, výboj o nízké energii či výboj o vysoké energii (závisí na charakteru arytmie).

RTG snímek zavedeného ICD


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ASCHERMANN, Michael, et al. Kardiologie. 1. vydání. Galén, 2004. s. 1183-1185. ISBN 80-7262-290-0.