Náhlá srdeční smrt

From WikiSkripta

Komorová tachykardie – schéma
Komorová fibrilace – schéma

Náhlá srdeční smrt (náhlá kardiální smrt) je přirozená smrt ze srdeční příčiny, která nastává do jedné hodiny od vzniku symptomů, přičemž okamžik a způsob smrti je neočekávaný. Srdeční onemocnění může nebo nemusí být dříve známo[1][2]. V 85 % případů vzniká NSS v důsledku maligní arytmie (fibrilace komor, komorová tachykardie)[3].

Příčiny[edit | edit source]

Na základě EKG analýzy resuscitovaných pacientů se předpokládá, že NSS vzniká v důsledku:

  • fibrilace komor (často předcházené komorovou tachykardií) – nejč.,
  • elektromechanické disociace,
  • asystolie.
Nejčastější příčiny NSS[4][5][6]
Nemocní se strukturním onemocněním srdce Nemocní bez strukturního onemocnění srdce
ICHS (akutní ischémie, jizva po IM) Syndrom dlouhého QT intervalu
Hypertrofická kardiomyopatie Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
Idiopatická dilatační kardiomyopatie Idiopatická fibrilace komor (syndrom Brugadových? syndrom familiární polymorfní komorové tachykardie závislé na katecholaminech?)
Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory
Chlopenní vady
Zánětlivá onemocnění srdce
Amyloidóza/Sarkoidóza
Spazmus koronární tepny
Vrozené srdeční vady (Fallotova tetralogie, transpozice velkých cév, aortální stenóza, plicní cévní obstrukce)
Přítomnost myokardiálních můstků

V kontextu maligních arytmií může proarytmogenně působit kokain, antiarytmika a hypomagnezémie.

Léčba[edit | edit source]

Primární prevence[edit | edit source]

U rizikových pacientů je v primární prevenci nejúčinnější implantace ICD[5].

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. PRIORI, SG, et al. Task Force on Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2001, roč. 22, vol. 16, s. 1374-450, ISSN 1522-9645. PMID: 11482917.
  2. MEYERBURG, R, et al. Braunwald Textbook of Heart Disease. 6. vydání. 2001. ISBN 9781416041078.
  3. HUIKURI HEIKKI, V, et al. Sudden death due to cardiac arrhythmias. N Engl J Med. 2001, roč. 345, vol. 20, s. 1473–1482, ISSN 1533-4406. 
  4. ASCHERMANN, Michael, et al. Kardiologie. 1. vydání. Galén, 2004. s. 1183-1185. ISBN 80-7262-290-0.
  5. a b KŘIVAN, Lubomír. Primární prevence náhlé srdeční smrti. Interní medicína pro praxi. 2001, roč. -, vol. 1, s. 7-9, ISSN 1803-5256. 
  6. BRUGADA, P a J BRUGADA. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome. A multicenter report. J Am Coll Cardiol. 1992, roč. 20, vol. 6, s. 1391-6, ISSN 0735-1097. PMID: 1309182.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ASCHERMANN, Michael, et al. Kardiologie. 1. vydání. Galén, 2004. s. 1183-1185. ISBN 80-7262-290-0.