Rickettsiózy

From WikiSkripta

Rickettsiózy jsou onemocnění způsobené bakteriemi rodu Rickettsia.

Skvrnitý tyfus (typhus exanthemicus)[edit | edit source]

 • původce: Rickettsia prowazeki (popsal ji prof. Prowazek, rodák z Čech)
 • projevy: vysoké horečky, bolesti hlavy a makulopapulózní exantém
 • probíhá-li opakovaně, je mírnější – Brill-Zinserova nemoc
 • zdroj: krev nemocného
 • přenos: vší šatní, která kouše a svědí; rickettsie jsou v trusu, proniknou kousnutím nebo přes exkoriace; lze se nakazit i vdechnutím prachu s tímto trusem
 • inkubační doba: 10–14 dní

Patogeneze[edit | edit source]

Klinický obraz[edit | edit source]

 • náhlá horečka a třesavka, prudké bolesti hlavy
 • tachykardie, hypotenze, nedoslýchavost, světloplachost a suchý kašel
 • faryngitida a meningeální dráždění
 • 4.–7. den se objevuje exantém, který může vymizet, ale častěji hemoragizuje a vznikají tak tmavohnědé pupeny (první na hrudníku, vynechává obličej, dlaně a plosky)
 • po objevení vyrážky nastává zhoršování – stupor, deliria (utíká z lůžka), inkontinence moči a stolice
 • 9.–19. den může končit smrtí, jinak do 14 dní se stav upraví
 • KO: leukopenie, aneozinofilie
Typická tyfová vyrážka

Komplikace[edit | edit source]

Diagnóza[edit | edit source]

 • epidemiologická situace + klinický obraz + Ig
 • po infekci zůstává imunita, ale často perzistuje infekce latentně v člověku a později při oslabení se projeví jako Brill-Zinserova nemoc

Prognóza[edit | edit source]

 • před érou ATB činila úmrtnost 20–40 % (vysoká úmrtnost byla např. po vypuknutí epidemie v koncentračním táboře Terezín[1]), při včasném podání ATB se radikálně snížila na 1 %
 • vyléčená nezanechává následky, u dětí je průběh mírnější

Terapie[edit | edit source]

Skvrnivka krysí (endemický tyfus)[edit | edit source]

 • původce: Rickettsia typhi
 • rezervoár: potkani
 • přenos: blechou
 • nemoc lidí zaměstnaných ve skladištích a přístavech

Klinický průběh[edit | edit source]

Horečka Skalistých hor (Rocky mountain spotted fever)[edit | edit source]

 • původce: Rickettsia rickettsii
 • rezervoár: obratlovci
 • přenašeč: klíště
 • 4–8 dní od přisátí klíštěte jsou patrné celkové příznaky, makulopapulózní eflorescence na zápěstích
 • těžký průběh, postižení cévního systému, letalita 5 %

Africká klíšťová horečka[edit | edit source]

 • v oblasti Středozemí
 • původce: Rickettsia conori
 • přenos: klíšťaty parazitujícími na psech (často černá skvrna v místě přisátí klíštěte)

Rickettsiové neštovice[edit | edit source]

A: rtg normálního hrudníku, B: atypická pneumonie způsobená horečkou Q
 • původce: Rickettsia akari
 • přenos: roztoči
 • zdroj: hlodavci
 • celkové příznaky s makulopapulózním exantémem

Horečka Q[edit | edit source]

 • původce: Coxiella burnetii (původní název Rickettsia burneti); když byla objevena, nebyl znám její původce, proto Q (query = otazník)
 • akutní horečnaté onemocnění, prudký začátek, bolesti hlavy, atypická pneumonie
 • zdroj: hlodavci, ptáci
 • přenos: klíšťata, na jiné zvíře (ovce, kozy); nemocná zvířata mají rickettsie v mléce, moči, v sekretu dýchacích cest; přenos na člověka se děje buď přímým kontaktem se zvířaty nebo při zpracování produktů z nakažených zvířat

Klinický obraz[edit | edit source]

 • náhlý začátek s horečkou, bolesti hlavy
 • pátý den: suchý kašel, bolesti na hrudi, fyzikální nález většinou chudý; na rtg patrná atypická pneumonie perihilózně (u starších může připomínat i karcinom)
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Q horečka.

Souhrnné video[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. ČESKÁ TELEVIZE,. V Terezíně se umíralo i po osvobození – nacisty vystřídal tyfus [online]. [cit. 2018-03-13]. <https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1526936-v-terezine-se-umiralo-i-po-osvobozeni-nacisty-vystridal-tyfus>.

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • HAVLÍK, Jiří, et al. Infektologie. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.
 • LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.