Arcanobacterium haemolyticum

From WikiSkripta

Arcanobacterium haemolyticum
Arcanobacterium
Morfologie G+ tyčinka
Vztah ke kyslíku fakultativně anaerobní
Kultivace CAMP-test
Přenos kapénkami
Onemocnění tonsilofaryngitida, exantém, infekce kůže a měkkých tkání
Terapie makrolidy

Arcanobacterium haemolyticum je vzácný patogen patřící mezi grampozitivní fakultativně anaerobní bakterie. U adolescentů a dětí primárně vyvolává tonzilofaryngitidu doprovázenou exantémem, u starších pacientů s oslabenou imunitou může způsobit infekci kůže a měkkých tkání. Ojediněle může Arcanobacterium haemolyticum vyvolat sepsi nebo meningitidu.

Historie[edit | edit source]

Poprvé bylo Arcanobacterium haemolyticum popsáno v roce 1946. Patogen se šířil mezi americkými vojáky a původními obyvateli Jižního Pacifiku a způsoboval hnisavé onemocnění kůže. Dnes bývá označován jako „tajemná bakterie“, protože svými základními vlastnostmi a tvarem kyjovité tyčinky se velmi podobá rodu Corynebacterium, čímž je jeho diagnostika náročnější a v klinických laboratořích bývá zřídka izolován.

Vlastnosti a patogenita[edit | edit source]

Jedná se o nepohyblivé tyčinky kyjovitého tvaru (tzv. koryneformní), které nesporulují. [1]Arcanobacterium haemolyticum je slabě acidorezistní a velmi odolná bakterie – nejlépe se ji daří v krevním agaru o teplotě 37 stupňů a s 5–10 % oxidu uhličitého. Oproti rodu Corynebacterium není schopna růstu na kultivačních, konkrétně selektivních půdách s teluričitanem.

Produkuje cytotoxický enzym (D-fosfolipázu, sfingomyelinázu), který poškozuje zejména endotelie a trombocyty až do stádia zánětu. Inhibuje β-hemolýzu a při smrtelné intoxikaci hrozí diseminovaná intaravaskulární koagulopatie (DIC).

Onemocnění a patogeneze[edit | edit source]

Acinetobacterium haemolyticum je vzácným původcem tonzilofaryngidid. V některých případech jsou provázené exantémem, který připomíná spálovou vyrážku především u dětí a adolescentů. Jeho výskyt ovšem není tak častý jako u infekcí (Streptococcus pyogenes).

Přenáší se kapénkami, mezi nejčastější příznak patří bolest v krku. Dostavit se může i teplota, tachypnoe, nateklé mízní uzliny a exantém, jehož struktura připomíná smirkový papír a nejčastěji se šíří z oblasti dolních končetin nahoru ke krku, hrudi až k zádům.

Arcanobacterium haemolyticum se může nacházet v faryngu či na kůži u zdravých jedinců.[1]

Mikrobiologická diagnostika a terapie[edit | edit source]

Provádí se výtěr z faryngu, stěr z tonzil či rány. Pro přesnou diagnostiku se nejčastěji využívá CAMP-test.

Nejvhodnějším lékem jsou makrolidy (terapie erytromycinem), Penicilin je nevhodný kvůli jeho citlivosti.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura a zdroje[edit | edit source]

  • HURYCH, Jakub a Roman ŠTÍCHA. Lékařská mikrobiologie: repetitorium. 3. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 202 ISBN 978-80-7553-976-2.
  • Vu MLD, Rajnik M. Arcanobacterium Haemolyticum. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2022. PMID: 32809762.
  • Volante M, Corina L, Contucci AM, Calò L, Artuso A. Arcanobacterium haemolyticum: two case reports. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2008; 28(3):144-146
Reference[edit | edit source]
  1. a b HURYCH, Jakub a Roman ŠTÍCHA. Lékařská mikrobiologie : repetitorium. 2021. vydání. Stanislav Juhaňák - Triton, 2021. s. 117. ISBN 9788075539762.