Moraxella

From WikiSkripta

Moraxella spp.
Moraxellaceae
Moraxella
Moraxella lacunata
Moraxella lacunata
Morfologie G- koky
Vztah ke kyslíku aerobní
Kultivace žloutkové půdy, masopeptonový krevní agar
Výskyt sliznice nasofaryngu, spojivkového vaku, genitální trakt
Onemocnění infekce dýchacího systému, nemoci oka
Terapie antibiotika (penicilin)

Rod Moraxella osidluje sliznici horních cest dýchacích, spojivkový vak a genitální trakt. Patogenita je velmi nízká. Opakované infekce mohou mít pravděpodobně souvislost se vznikem astma bronchiale. Vyznačují se pozitivní oxidázovou a katalázovou reakcí.

Morfologie[edit | edit source]

G− koky až krátké tyčky.

Výskyt[edit | edit source]

Na sliznici nasofaryngu, spojivkového vaku a genitální traktu jako součást běžné flóry.

Kultivace[edit | edit source]

Na krevním agaru rostou špatně. Ideální jsou žloutkové půdy, masopeptonový krevní agar.

Odběr materiálu[edit | edit source]

Pro diagnózu se odebírá materiál ze spojivkového vaku.

Zástupci rodu[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 80-238-0297-6.


  • RYŠKOVÁ, Olga, et al. Mikrobiologie pro studující zubního lékařství. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 234 s. ISBN 80-246-0834-0.


  • ŠMÍROVÁ, Václava. Úvod do lékařské mikrobiologie. 1. vydání. Plzeň : Lékařská fakulta UK v Plzni, -. 


  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. - vydání. Neptun, 2003. 495 s. ISBN 9788090289666.