Katalázový test

Z WikiSkript

Heslo
katalázová reakce

Katalázový test využívá přítomnosti enzymu peroxidázy. Kolonie se polijí peroxidem vodíku. Pokud bakterie tvoří tento enzym, dojde k reakci s peroxidem a objeví se bublinky O2.


Výsledky:


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ŠMÍROVÁ, Václava. Úvod do lékařské mikrobiologie. - vydání. -.