Optochinový test

Z WikiSkript

Heslo
Zóna inhibice růstu bakterie v okolí disku s optochinem

Tento test slouží k odlišení alfa-hemolytických (viridujících) streptokoků. Umožňuje nám od sebe rozlišit Streptococcus pneumoniae od skupiny orálních streptokoků.

Princip
  • Bakterie citlivé na optochin nerostou v okolí disku, neboť optochin z disku difunduje do okolí a brání tím v jejich růstu. Vytváří se zóna inhibice.
Výsledek
  • Streptococcus pneumonie je citlivý na optochin – neroste v okolí disku.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ŠMÍROVÁ, Václava. Úvod do lékařské mikrobiologie. - vydání. -. 
  • BEDNÁŘ, M, V FRAŇKOVÁ a J SCHINDLER, et al. Lékařská mikrobiologie – bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 80-238-0297-6.