CAMP test

From WikiSkripta

CAMP test slouží k odlišení beta-hemolytických streptokoků. Umožňuje nám odlišit Streptococcus agalactiae od Streptococcus pyogenes. Na krevním agaru se zkříží linie S. aureus a Streptococcus agalactiae či Streptococcus pyogenes. Každá z těchto tří bakterií způsobuje beta-hemolýzu.

Přehled látek, které produkují jednotlivé bakterie: S. aureus produkuje beta-hemolyzin a Streptococcus agalactiae produkuje tzv.CAMP faktor. Streptococcus pyogenes CAMP faktor nevytváří.

Pokud zkřížíme linii S. aureus s linií Streptococcus agalactiae, dojde k interakci látek, které produkují - dojde tedy k interakci beta-hemolyzinu a CAMP faktoru. Tato interakce způsobí zvětšení zóny hemolýzy. V místě interakce vznikne projasnění ve tvaru mašličky. Interakce Streptococcus pyogenes a S.aurea tedy pochopitelně zónu hemolýzy nezvětšuje.

Název je odvozen od jmen objevitelů – Christie, Atkins, Munch-Petersen.

Výsledky:

  • Pozitivní – linie hemolýzy je zesílena - Streptococcus agalactiae,
  • negativní – stafylokoková linie hemolýzy není nijak ovlivněna - Streptococcus pyogenes,
  • inverzní - inhibice stafylokokové hemolýzy - Arcanobacterium haemolyticum.Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ŠMÍROVÁ, Václava. Úvod do lékařské mikrobiologie. - vydání. -. 
  • BEDNÁŘ, M, V FRAŇKOVÁ a J SCHINDLER, et al. Lékařská mikrobiologie – bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 80-238-0297-6.