Plazmakoagulázový test

Z WikiSkript

Heslo

Tento test se využívá k rozlišení bakterií v rámci rodu Staphylococcus. Plazmakoagulázový test dokazuje přítomnost proteinu plazmakoagulázy s enzymatickou aktivitou měnící fibrinogen na pevný fibrin.

Pozitivní výsledek plazmakoagulázového testu.

Princip: Kmeny tvořící koagulázu mění tekutou plazmu, do které byly naočkovány, v pevné koagulum. Důležité je nezapomenout na možnost falešné negativity, neboť některé kmeny produkují také enzym stafylokinázu (též fibrinolyzin), který rozpouští fibrin. Proto jsou nutné kontroly po 2, 6, 18 a 24 hodinách od naočkování plazmy.

Výsledky:

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • BEDNÁŘ, M, V FRAŇKOVÁ a J SCHINDLER, et al. Lékařská mikrobiologie – bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 80-238-0297-6.
  • ŠMÍROVÁ, Václava. Úvod do lékařské mikrobiologie. - vydání. -.