Kingella

From WikiSkripta

(Redirected from Kingella kingae)

Kingella spp.
Neisseriaceae
Kingella

Morfologie G− pleomorfní tyčinka
Vztah ke kyslíku aerobní
Kultivace krevní agar, čokoládový agar
Výskyt komenzál urogenitálního systému a dýchacích cest
Onemocnění osteomyelitida, endokarditida, bakterémie, záněty DC,...
Terapie většina běžně užívaných ATB
MeSH ID D017881

Rod Kingella je vzdáleně příbuzný čeledi Neisseriaceae. Řadíme do něj tři druhy: Kingella kingae, Kingella denitrificans, Kingella oralis.

Charakteristika[edit | edit source]

Nepohyblivé, gramnegativní, aerofilní, nefermentující, pleomorfní (kokobacily až vláknité formy). Růstově náročné, vyžadují obohacené kultivační půdy (krevní agar, čokoládový agar). Napodobují růst Neisseria gonorrhoeae, ale vykazují negativní katalázovou reakci.

Tvoří součást běžné flóry urogenitálního systému a dýchacích cest.

Kingella kingae[edit | edit source]

Identifikována jako infekční agens především u malých dětí. Může být příčinou osteomyelitidy, bakteriémie, endokarditidy, méně často způsobuje zánět horních cest dýchacích a meningitidu. Tvoří součást komenzální flóry faryngu, odkud se může šířit do okolí. K tomu dochází především v dětských kolektivech (mateřských školách atp.).

Průběh nemoci je mírný. Komplikace zaznamenány pouze u endokarditidy, riziko vzniku embolizace, chlopenní insuficience, městnavého srdečního selhání, kardiogenního šoku, infarktu plic, cerebrovaskulární příhody a v závažných případech může končit i letálně. Komplikovaný průběh byl popsán většinou při pozdní identifikaci etiologického agens.

Kingella denitrificans, Kingella oralis[edit | edit source]

Další druhy vyvolávají výjimečně endokarditidy a oční infekce. Kingella oralis patří k minoritním bakteriím v zubním plaku.


Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.