Rhodococcus

From WikiSkripta

Rhodococcus
Nocardiaceae
Rhodococcus
Rhodococcus na krevním agaru
Rhodococcus na krevním agaru
Morfologie G+ kok nebo tyčinka
Vztah ke kyslíku aerobní
Kultivace běžné kultivační půdy
Faktory virulence pouzdro, cholesteroloxidáza
Zdroj půda
Přenos kontaminovaným prachem
Diagnostika kultivační záchyt
Terapie erytromycin, rifampicin
MeSH ID D012240

Rhodococcus je rod bakterií, do kterého spadá asi 37 druhů.[1] Jedná se o grampozitivní bakterie, které mohou mít tvar tyčinek i koků. Většina rhodokoků se vyskytuje u zvířat a vzácně dochází k přenosu na člověka.

Významným patogenem jsou zejména pro pacienty s rozvinutým AIDS. Hlavním zástupcem je Rhodococcus equi, který se často vyskytuje u koní. U imunosuprimovaných osob vyvolává často pneumonie. Faktorem virulence je jeho pouzdro a enzym cholesteroloxidáza, která lyzuje buněčné membrány.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. 2. vydání. 2015. ISBN 978-80-246-3210-0.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. 1. vydání. Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1270-4.
  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 10. aktualizované vydání vydání. Maxdorf, 2015. ISBN 9788073454562.
  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.