Proteus

From WikiSkripta

Proteus spp.
Enterobacteriacae
Proteus
Proteus mirabilis v Gramově barvení
Proteus mirabilis v Gramově barvení
Morfologie G− tyčinka
Vztah ke kyslíku fakultativně anaerobní
Kultivace krevní agar, Endův agar
Faktory virulence ureázová aktivita, fimbrie
Přenos fekálně-orální cestou, často endogenní
Výskyt rostliny, půda, stolice
Onemocnění infekce močových cest, infekce ran a dekubitů
Diagnostika kultivace
Terapie cefalosporiny 1. a 2. generace (P. mirabilis), nitrofurantoin (P. vulgaris)
MeSH ID D011511

Rod Proteus patří do čeledi Enterobacteriaceae. Jedná se o gramnegativní fakultativně anaerobní bakterie, které se vyznačují plazivým růstem.

Základní charakteristika[edit | edit source]

Jde o rod bakterií se značnou pohyblivostí, která je umožněna přítomností několika bičíků. Od ostatních enterobakterií se liší schopností deaminovat některé aminokyseliny na ketokyseliny za uvolnění amoniaku. Vytvářejí sirovodík a mají výraznou proteolytickou aktivitu, rozkládají organickou hmotu v odpadcích. Velmi specifickou vlastností, kterou můžeme pozorovat při kultivaci, je plazení po povrchu agaru v podobě koncentrických kruhů (tzv. Raussův fenomén). Běžně se nacházejí na rostlinách, v půdě nebo ve stolici. Jedná se také o lidské patogeny. Jsou častými původci infekcí močových cest (především P. mirabilis), kdy uvolňovaný amoniak působí dráždivě na sliznice a alkalizuje moč, což může přispívat k tvorbě močových kamenů. Dále mohou způsobit sekundární infekce v ranách nebo v dekubitech. Celý rod má zvýšenou odolnost vůči některým desinfekčním prostředkům a zahrnuje 8 druhů, významné jsou zejména P. vulgaris a P. mirabilis.[1]

Proteus mirabilis[edit | edit source]

Proteus mirabilis je zřejmě nejvýznamějším druhem rodu Proteus. Patří mezi časté patogeny způsobující infekce močových cest.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Proteus mirabilis.

Proteus vulgaris[edit | edit source]

Proteus vulgaris je o něco méně běžným zástupcem rodu. Bývá izolován z infekcí ran a může způsobit onemocnění u imunosuprimovaných pacientů.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • NOVÁK, Jan. Gramnegativní bakterie [přednáška k předmětu Mikrobiologie 1, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 14. 4. 2016. 

Reference[edit | edit source]

  1. JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 404 s. ISBN 8024612704.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • JULÁK, Jaroslav. Úvod do lékařské bakteriologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 404 s. ISBN 8024612704.
  • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8594031505280.
  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.