Moraxella catarrhalis

From WikiSkripta

Moraxella catarrhalis
Difúzní diskový test - Moraxella catarrhalis
Difúzní diskový test - Moraxella catarrhalis
Morfologie G- kok až krátká tyčinka
Vztah ke kyslíku aerobní
Kultivace krevní agar, čokoládový agar
Zdroj fyziologická flóra horních cest dýchacích
Onemocnění pneumonie, sinusitidy, meningitida, sepse
Terapie erythromycin, kotrimoxazol, tetracykliny
MeSH ID D001936

Moraxella catarrhalis, dříve také Neisseria catarrhalis a Branhamella catarrhalis, je součástí fyziologické flóry horních cest dýchacích. Jedná se o podmíněný patogen vyvolávající záněty horních i dolních cest dýchacích.

Diagnostický postup[edit | edit source]

Identifikace[edit | edit source]

Onemocnění[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • BEDNÁŘ, M, V FRAŇKOVÁ a J SCHINDLER, et al. Lékařská mikrobiologie – bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 80-238-0297-6.
  • RYŠKOVÁ, Olga, et al. Mikrobiologie pro studující zubního lékařství. 1. vydání. V Praze : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0834-0.
  • ŠMÍROVÁ, Václava. Úvod do lékařské mikrobiologie. - vydání. -. 

Reference[edit | edit source]

  1. CONSTANTINESCU, Michael. Moraxella catarrhalis Infection : Prognosis [online]. Poslední revize 2014-08-29, [cit. 2014-10-18]. <https://emedicine.medscape.com/article/222320-overview>.