Fusobacterium

From WikiSkripta

(Redirected from Fusobacterium nucleatum)


Fusobacterium spp.
Fusobacteriaceae
Fusobacterium
Fusobcaterium novum
Fusobcaterium novum
Morfologie G- tyčky
Vztah ke kyslíku anaerobní
Výskyt přirozená bakteriální flóra horních cest dýchacích, zažívacího a pohlavního ústrojí
Onemocnění infekce ran, směsné infekce (parafaryngeální a nitrobřišní abscesy, empyém, pneumonie,...), osteomyelitida, záněty periodontu, Lemierrův syndrom
Terapie klindamycin, chloramfenikol
MeSH ID D005673

Rod Fusobacterium zahrnuje gramnegativní anaerobní tyčky, které jsou součástí přirozené bakteriální flóry horních cest dýchacích, zažívacího a pohlavního ústrojí. Mezi patogenní druhy patří F. necrophorum a F. nucleatum. Fusobakteria způsobují infekce chirurgických a traumatických ran, komplikují rány po kousnutí zvířetem, mohou být identifikovány ve směsných kulturách při pneumonii, hrudním empyému, intraabdominální infekci a abscesech. Vzácně mohou způsobit osteomyelitidu.

F. nucleatum je součástí zubního plaku, invazivita je umožněna schopností přilnout na G− i G+ biofilm. Bakterie může způsobit i záněty periodontu. F. necrophorum je původce závažných infekcí dětí a dospívajících, těžkým stavem je nekrotizující tonsilitida provázená tvorbou pablán a abscesů. [1] [2] [3]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. *Public Health Agency of Canada. Fusobacterium spp [online]. [cit. 2014-10-18]. <https://www.canada.ca/en/public-health/services/laboratory-biosafety-biosecurity/pathogen-safety-data-sheets-risk-assessment/fusobacterium.html>.
  2. BENNET, K. W. Fusobacteria : new taxonomy and related diseases [online]. [cit. 2014-10-18]. <http://jmm.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/00222615-39-4-246?crawler=true&mimetype=application/pdf,>.
  3. Microbewiki. Fusobacterium [online]. [cit. 2014-10-18]. <https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Fusobacterium>.

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.