Pasteurella

From WikiSkripta

(Redirected from Pasteurella multocida)

Pasteurella multocida
Pasteurellaceae
Pasteurella
Morfologie G− tyčka
Vztah ke kyslíku fakultativně anaerobní, aerofilní, mikroaerofilní
Kultivace médium s krví
Faktory virulence endotoxin
Zdroj zvíře
Přenos zvířecím škrábnutím, vdechnutím, kontaktem
Výskyt domácí zvířata
Onemocnění lokální infekce z ran a kousnutí zvířetem
Diagnostika krevní agar, kontakt se zvířetem
Terapie amoxicilin, ampicilin
MeSH ID D016979

Pasteurelly řadíme mezi několik druhů: Haemophilus, Actinobacillus, Pasteurella.

Jedná se o pleomorfní tyčinky až koky. Jsou gramnegativní, nepohyblivé, aerofilní, mikroaerofilní, nebo i fakultativně anaerobní. Pomocí zkvašování tvoří kyseliny, ale netvoří plyn. Jsou také oxidása (+) a katalása (+). Mezi nejvýznamnější zástupce patří Pasteurella multocida. Mezi Pasteurelly dříve patřila i Yersinia pestis (původce moru), Francisella tularensis (původce tularémie) a Mannheimia haemolytica.

Pasteurella multocida[edit | edit source]

Tento zástupce patří mezi komenzály v horních částech dýchací soustavy a to hlavně u domácích zvířat. U skotu, ovcí nebo drůbeže způsobuje pneumonie. Na kočky a psy působí nepatogenně a vyskytuje se v nasofaryngu.

Co se morfologie týče, je P. multocida gramnegativní, nesporulující a nepohyblivý kokobacil s bipolárním barvením. Prokazujeme ji na médiu s krví, zkvašuje sacharózu a glukózu. Na médiu je vidět typická široká zóna inhibice růstu kolem penicilinu Státní úřad pro kontrolu léčiv: penicilinu.

Přenáší se přímým kontaktem nebo vdechnutím. Na člověka se dostane díky zvířecímu škrábnutí (5 % přes psí a 30 % přes kočičí). Obsahuje endotoxin, který vyvolá poškození tkáně a je odolný vůči fagocytům. P. multocida způsobuje především lokální infekce z ran a kousnutí zvířetem, které jsou často doprovázené komplikacemi, jako jsou abscesy, celulitidy, artritidy nebo osteomyelitidy. Dále vyvolává pneumonie, infekce CNS, endokarditidy nebo meningitidy.

K terapii se užívá většina antibiotik (amoxicillin Státní úřad pro kontrolu léčiv: amoxicillin a klavunalát nebo ampicilin Státní úřad pro kontrolu léčiv: ampicilin a sulbaktam). Je rezistentní na makrolidy.


Mezi další zástupce patří P. aerogenes (přenos po kousnutí prasetem), P. bettyae (zjistíme z moči, krve novorozence) nebo P. canis a P. stomatis, které se přenáší kousnutím psem.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.
  • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.