Meningeální syndrom

From WikiSkripta

Meningeální syndrom je soubor subjektivních a objektivních příznaků vznikajících drážděním mozkomíšních plen patologickým procesem.

Etiologie[edit | edit source]

Nejčastějšími vyvolávajícími činiteli jsou:

Další příčinou může být např. léze přilehlé tkáně mozku apod.

Meningeální jevy

Klinický obraz[edit | edit source]

Dráždění plen vede k dráždění nervových kořenů (procházejících přes pleny) a tím ke kontrakci šíjového a paravertebrálního svalstva. Typicky má pacient zakloněnou hlavu, leží na boku s flektovanými dolními končetinami, udává subjektivní meningeální příznaky a lze prokázat příznaky objektivní.

Subjektivní meningeální příznaky[edit | edit source]

 • Cefalea – typicky difuzní;
 • vomitus;
 • foto- a fonofobie;
 • hyperestézie;
 • horečka;
 • v pokročilých stádiích kvalitativní i kvantitativní poruchy vědomí.

Variabilně může být nausea a pocit ztuhlosti šíje.

Objektivní meningeální příznaky[edit | edit source]

Horní[edit | edit source]

Dolní[edit | edit source]

 • Lasegueův příznak – omezení ventrální flexe u natažených končetin;
 • Kernigův příznak – u pacienta v lehu na zádech se při flexi v kyčelních kloubech pokoušíme o extenzi bérce.

Diagnostika[edit | edit source]

 • Lumbální punkce a vyšetření likvoru;
 • CT − při podezření na subarachnoidální krvácení, zobrazení zánětlivého ložiska, nádoru ap.

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

 • Meningismus;
 • vertebrogenní onemocnění;
 • intrakraniální expanzivní procesy a další.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Play.pngBrudzinského příznak – YouTube video demonstrace (anglicky) Play.pngKernigův příznak – typ II – YouTube video demonstrace (anglicky) Play.pngLassegueův příznak – YouTube video demonstrace (bez komentáře)

Reference[edit | edit source]

 1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • DOSTÁL, Václav, et al. Infektologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. 338 s. ISBN 80-246-0749-2.