Bolesti hlavy

From WikiSkripta

(Redirected from Cefalea)

Bolest hlavy je symptom. Zejména náhle vzniklá, intenzivní bolest může signalizovat závažné onemocnění ohrožující život pacienta.

Bolesti hlavy dělíme na:

 • primární (bolest je jedním z projevů život neohrožujícího, chronického, záchvatovitého onemocnění);
 • sekundární (vzniká jako příznak jiného onemocnění).
Bolest hlavy

Nejdůležitějším úkolem při vyšetření pacienta s bolestí hlavy je rozpoznat závažnou sekundární cefaleu, která může pacienta ohrozit na životě.

Alarmující je vždy:

 • první bolest hlavy u pacienta ve věku nad 40 let;
 • náhle vzniklá, intenzívní bolest hlavy;
 • postupně se rozvíjející atypická bolest hlavy nereagující na běžnou léčbu;
 • bolest hlavy u pacienta s nádorovým onemocněním či HIV infekcí;
 • přítomnost jakéhokoliv ložiskového neurologického nálezu či poruchy vědomí.

Důvodem návštěvy lékaře bývá nejčastěji náhle vzniklá nebo silná bolest hlavy.

Osobní anamnéza[edit | edit source]

Zjišťujeme přítomnost onemocnění, která bývají provázena bolestmi hlavy. Například:

 • poruchy oběhového systému;
 • onemocnění ledvin;
 • celkové infekce;
 • nádorová onemocnění;
 • ORL afekce;
 • onemocnění očí;
 • afekce zubů a čelisti.

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

Při diferenciální diagnóze bolestí hlavy je nejdůležitější pečlivé odebrání anamnézy a neurologické vyšetření.

Zjišťujeme:

 • charakter bolesti (tupá, pulsující, šlehavá);
 • lokalizaci bolesti (hemicranie, difuzní, za okem);
 • intenzitu bolesti a délku trvání (sekundy, hodiny, dny, každodenní bolest);
 • četnost výskytu bolestí (několikrát denně, měsíčně);
 • další doprovodné příznaky (fonofobie, fotofobie, odorofobie, lakrimace, sekrece z nosu, parézu mozkových nervů, hemiparézu, mozečkové příznaky, poruchu vědomí) a vyvolávající faktory (fyzická aktivita, defekace, předklon hlavy, stres, menstruace, léky, alkohol);
 • dotazujeme se na dosavadní léčbu a její efekt.

Primární bolesti hlavy[edit | edit source]

Primární bolesti hlavy mají normální neurologický nález. Patří mezi ně:

Komplikace: chronická každodenní bolest hlavy.

Sekundární bolesti hlavy[edit | edit source]

Bolesti hlavy

Bolest hlavy bývá spojena s dalšími neurologickými příznaky. Jako sekundární příznak provázejí bolesti hlavy tato závažná onemocnění a stavy:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • Headache Classification Subcommitte of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders. Cephalalgia. 2004, vol. 24, no. Supplement 1, s. 24-5, 31-2, ISSN 0333-1024. 
 • MARKOVÁ, J. Bolest hlavy jako akutní stav v neurologii. Bolest. 2005, roč. 8, no. 1, s. 15-18, ISSN 1212-0634. 
 • WABERŽINEK, G. Bolesti hlavy. 1. vydání. Praha : Triton, 2000. ISBN 80-7254-158-7.


Reference[edit | edit source]

 1. BRUST, John C. M. Current diagnosis and treatment, Neurology. 2. vydání. Singapore : McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780071326957.