Lasegueův příznak

From WikiSkripta

Lasegueův příznak slouží k hodnocení iritace nervus ischiadicus, spodních lumbálních a horních sakrálních nervových kořenů.[1] Příznak je pojmenován po francouzském klinikovi Charlesi Lasegueovi, jehož žák vymyslel a popsal tento manévr a pojmenoval ho po svém učiteli.[2]

Lasegueův příznak

Provedení[edit | edit source]

Vyšetřující chytne pacientovu dolní končetinu za calcaneus a zvedá ji od podložky, přičemž koleno je v extenzi. Limitem je pokud možno flexe v kyčli v úhlu 90°. Dolní končetina by měla být mediálně rotovaná. Pokud se nevyskytnou žádné symptomy, připojí se k manévru dorsální flexe nohy, která více napne ischiadický nerv. Pokud dorsiflexi nedovoluje napětí zadní skupiny svalů, snížíme úhel sklonu v kyčli o 5° a opět se pokusíme o dorsiflexi.[1]

Positivita testu a diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Test je pozitivní, pokud se objeví výrazná bolest v zádech nebo radikulární bolest na dolní končetině. Pozitivní test může svědčit na iritaci ischiadického nervu nebo lumbosakrálních nervových kořenů.[1]

Diferenciální diagnostika pozitivního testu zahrnuje:


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

  1. a b c -NAME OF PATHOLOGY: Straight leg raise test or Lasegue's sign [online]. [cit. 2012-11-16]. <http://www.clinicalexams.co.uk/straight-leg-raise-lasegues-test.asp>.
  2. a b -Bedside Rounds: What is Lasegue’s Sign? [online]. Poslední revize July 10, 2007, [cit. 2012-11-16]. <https://www.clinicalcorrelations.org/2007/07/10/bedside-rounds-what-is-lasegues-sign/>.
  3. SHISHIR, Shah. Piriformis Syndrome [online]. Poslední revize 2012, [cit. 2012-11-16]. <https://emedicine.medscape.com/article/87545-overview>.