Systémový lupus erythematodes

Z WikiSkript

SLE (erytém)
Příznaky SLE (schema)
Lupusová nefritida

Systémový lupus erythematodes (lupus erythematosus disseminatus) je závažné autoimunitní onemocnění s výraznou prevalencí u žen. Vyznačuje se multiorgánovým postižením včetně orgánů pro život nezbytných (zvláště ledviny a mozek). Základním laboratorním znakem je excesivní nadprodukce autoprotilátek nitrobuněčných antigenů.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

 • Multifaktoriální etiopatogeneze: predispozice při vrozeném defektu některých složek komplementu a při HLA haplotypu A1+, B8+, DR4+;
 • tkáňové poškození autoprotilátkami s účastí široké škály dílčích mechanizmů, jako např. buněčná lýza, imunodepozita, stimulace nebo inhibice receptorů, průnik do živých buněk aj.

Provokační význam v manifestaci nemoci mají zejména: oslunění, léky a estrogeny (hormonální antikoncepce). Tzv. polékový lupus může být provokován chlorpromazinem, hydralazinem, prokainamidem, izoniazidem, penicilaminem a dalšími léky. Typickým nálezem jsou hematoxilinová tělíska (glomeruly, endokard a kdekoliv jinde): obsahují DNA z rozpadlého jaderného materiálu a imunoglobulin (patrně antinukleárních autoprotilátek).

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

 • Celkové projevy (únavnost, myalgie, artralgie, pokles váhy a zejména vzestup teploty od subfebrilií až po intermitující horečku připomínající sepsi);
 • artritida a artralgie drobných kloubů ruky (proximální interfalangeální a metakarpofalangeální klouby), kolen a zápěstí. Na RTG zjistíme periartikulární osteoporózu bez erozí;
 • motýlovitý exantém v obličeji, který vytváří červenavou, vyvýšenou lézi (často svědivou nebo bolestivou)
 • diskoidní léze (na obličeji nebo jiné části těla vystavené oslunění): jde o načervenalé papuly a plochy s méně pigmentovaným středem;
 • fotosenzitivita se dá prokázat asi u poloviny nemocných;
 • sérozitidy – výpotek v perikardu nebo pleuritida;
 • lupusová glomerulonefritida patří k nejčastějším a nejzávažnějším orgánovým projevům nemoci. Projevuje se proteinurií nad 0,5 g/24 hod., přítomností válců v sedimentu, mikroskopickou erytrocyturií, nebo pyurií (v nepřítomnosti infekce). Při nefrotickém syndromu je proteinurie nad 5 g/24 hod. s variabilně vyjádřeným celkovým otokem.
  • Normální nález.
  • Mezangiální lupusová nefritida.
  • Fokálně proliferativní lupusová nefritida.
  • Difúzně proliferativní glomerulonefritida.
  • Membranózní glomerulonefritida.
  • Sklerozující glomerulonefritida.
 • akutní lupusová pneumonitida – horečnatý stav s kašlem a skvrnitými alveolárními infiltráty na RTG snímku plic;
 • lupusová myokarditida s výpotkem v perikardu (serózní perikarditida), tachykardií a s arytmiemi;
 • neuropsychiatrické příznaky – od depresivního ladění, bolesti hlavy migrenózního typu až po epileptiformní paroxysmy, poruchy vidění a psychotické stavy;
 • otok papily zrakového nervu a vatovitá ložiska na sítnici.
Makroskopický obraz ledviny s difúzní proliferativní lupusovou nefritidou

Laboratorní nález[upravit | editovat zdroj]

 • Zvýšená sedimentace a zvýšený počet proteinů akutní fáze, mírná anémie, leukopénie s lymfocytopénií, často se zjistí mírná (vzácně výrazná) trombocytopenie (s normálním nebo zvětšeným množstvím megakaryocytů ve sternálním punktátu). Prodloužení aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT) a to při současném antifosfolipidovém syndromu;
 • průkaz antinukleárních autoprotilátek (ANA) „celkově“ imunofluorescenční technikou nebo enzymoimunochemicky;
 • průkaz autoprotilátek dvouspirálové (nativní) DNA (tj. anti dsDNA resp. anti nDNA autoprotilátek).

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

 • Průkaz 4 nebo více z 11 uvedených klasifikačních kriterií ACR podle modifikace z roku 1983:
  • motýlovitý exantém;
  • diskoidní exantém;
  • fotosenzitivita;
  • defekty (vřídky) ústní nebo nosohltanové sliznice;
  • neerosivní artritida dvou nebo více periferních kloubů;
  • serozitida,
  • porucha ledvin;
   • přetrvávající proteinurie nad 0,5 g/24 hod;
   • buněčné válce;
   • hematurie;
  • neurologické poruchy;
   • křeče (po vyloučení jiné příčiny);
   • psychóza (po vyloučení polékového nebo metabolického původu);
  • hematologické poruchy;
   • hemolytická anémie s retikulocytózou;
   • leukopénie pod 4,0 · 109/l (opakovaný průkaz);
   • lymfopénie pod 1,5 · 109/l (opakovaný průkaz);
   • trombocytopénie pod 100 · 109/l (pokud není poléková);
  • imunologické poruchy;
   • pozitivní LE buňky;
   • anti DNA autoprotilátky v séru v abnormálních hodnotách použitých testů;
   • anti Sm autoprotilátky v séru (asi 10 % nemocných);
   • průkaz aCL protilátek;
  • abnormální titr ANA imunofluorescenčním testem nebo jinou rovnocennou technikou (pokud lze vyloučit léky indukující pozitivní nález).

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • Glukokortikoidy;
 • u aktivní formy nemoci s útrobními projevy – pulzní léčba metylprednisolonem (MP): jde o sérii 3–5 denně nebo obden podávaných intravenózních infuzí mega dávek MP, tj. zpravidla po 1 g denně. Následuje léčba methylprednisonem nebo prednisonem p.o. v dávkách, které se postupně snižují na takové denní minimum, jež je schopno udržet remisi;
 • u prognosticky nepříznivých navazuje na pulzní léčbu methylprednisonem pulzní léčba cyklofosfamidem (např. lupusová glomerulonefritida s bioptickým nálezem třídy IV) nebo p.o. terapie azathioprinem (2 mg/kg);
 • u málo aktivních nemocných bez zřejmého postižení orgánů pro život nezbytných je základem léčby glukokortikoid p.o. (např. prednison ve vstupní dávce do 40 mg s postupným snižováním) a syntetické antimalarikum hydroxychlorochin 200 mg denně;
 • nemocné varujeme před osluněním, ženy ve fertilním věku před hormonální antikoncepcí.

Souhrnné video[upravit | editovat zdroj]


Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2010-05-06]. <http://www.stefajir.cz>.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 3. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1253-4.