Glomerulonefritidy

Z WikiSkript

(přesměrováno z Glomerulonefritida)

Glomerulonefritidy[1] patří mezi glomerulopatie. Jedná se o onemocnění glomerulů, které má zánětlivý charakter a je podmíněno imunologickými procesy. Glomerulonefritidy můžeme rozdělit na primární (kde jsou postiženy pouze ledviny) a sekundární, kdy je postižení ledvin součástí jiného systémového onemocnění (například systémový lupus erythematodes).

Klasifikace glomerulonefritid[upravit | editovat zdroj]

Klasifikace glomerulonefritid (GN) je komplikovaná a prozatím ne zcela ucelená. Existuje více kritérií, podle kterých lze jednotlivé patologické jednotky roztřídit.

Membranoproliferativní glomerulonefritida
Membranózní nefropatie
Diabetická nefropatie
ANCA pozitivní glomerulonefritida.

Dělení podle časového hlediska[upravit | editovat zdroj]

 1. Akutní glomerulonefritida
 2. Subakutní glomerulonefritida
 3. Chronická glomerulonefritida

Dělení podle etiologie[upravit | editovat zdroj]

1. Primární glomerulonefritidy- neboli též idiopatické. Neznáme přesnou příčinu vzniku. Nemoc je vázaná pouze na ledviny.

 • Akutní poststreptokoková GN.
 • FSGS.
 • Syndrom minimálních změn (Minimal change disease).
 • Membranoproliferativní GN.
 • IgA nefropatie.
 • Membranózní GN.

2. Sekundární glomerulonefritidy - onemocnění u kterého známe spouštěcí proces, ledviny jsou postiženy v rámci jiného systémového onemocnění.

Dělení podle charakteru projevu u primárních GN[upravit | editovat zdroj]

1. Proliferativní glomerulonefritidy - vyznačují se zřetelně vyjádřenými zánětlivými ději. Klinické známky: výraznější proliferace buněk, s pozitivní imunofluorescencí, smíšený nález v moči. Častěji se projevují nefritickým syndromem.

 • Akutní poststreptokoková glomerulonefritida.
 • RPGN
 • Mesangioproliferativní glomerulonefritida (IgA nefropatie)
 • Membranoproliferativní glomerulonefritida.

2. Neproliferativní glomerulonefritidy - vyznačují se nízkým stupněm zánětlivosti. Klinické známky: bez proliferace buněk, s negativní imunofluorescencí, proteinurie v moči. Taktéž se nejčastěji projevují nefrotickým syndromem.

 • Syndrom minimálních změn (Minimal change disease).
 • FSGS – fokálně segmentární glomeruloskleróza.
 • Membranózní nefropatie.

Rychle progredující glomerulonefritidy[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o takovou formu glomerulonefritidy, která působí zhoršení renálních funkcí v průběhu dnů či týdnů. Histologicky se jedná o srpkovitou formu GN, kde srpky postihují nejméně 75% glomerulů. Nejčastěji pod tímto obrazem probíhají následující jednotky:

 1. ANCA asociovaná renální vaskulitida – protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (Granulomatóza s polyangitidou, Mikroskopická polyangitida, Syndrom Churgův - Straussové)
 2. Anti-GBM antirenální glomerulonefritida – protilátky proti bazální membráně (Goodpastureův syndrom)
 3. Imunokomplexová glomerulonefritida – ukládání depozit imunokomplexů (SLE, poststreptokoková glomerulonefritida, IgA nefropatie)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KUMAR, Vinay, Abul K ABBAS a Nelson FAUSTO, et al. Robbins basic pathology. 8. vydání. Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2007. ISBN 978-1-4160-2973-1.


 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. Třetí, přepracované a doplněné vydání vydání. Praha : Karolinum, Galén, 2006. 1158 s. s. 739–740. ISBN 80-7262-430-X.