Nefritický syndrom

Z WikiSkript

Jako nefritický syndrom (MKN-10: N04) je označován soubor těchto příznaků:

 1. Hematurie (dysmorfické erytrocyty v moči).
 2. Oligurie a azotémie.
 3. Hypertenze,
 4. může se vyskytnout mírná proteinurie a edém, ne však tak výrazně jako u nefrotického syndromu.

Léze způsobené nefritickým syndromem mají tyto společné znaky: proliferace buněk v rámci glomerulu provázená leukocytárním infiltrátem. Reakce vznikající v důsledku zánětu destruuje stěny kapilár, erytrocyty unikají do moči, dochází k hemodynamickým změnám a následně k poklesu GFR (glomerulární filtrace). Ten se klinicky manifestuje jako oligurie, retence tekutin a azotemie. Akutní nefritický syndrom se může vyskytnout sekundárně (SLE) nebo také jako výsledek primárního onemocnění glomerulů (např. Postinfekční glomerulonefritida).

Akutní postinfekční glomerulonefritida[upravit | editovat zdroj]

Histologie postinfekční GN
 • Synonymum: Poststreptokoková glomerulonefritida,
 • jedna z nejfrekventovanějších glomerulárních poruch způsobená depozity imunokomplexů (IK), častá u dětí a mladých dospělých,
 • iniciální antigen může být:
 • klasicky se rozvíjí 1 až 4 týdny po zotavení z infekce streptokoky skupiny A,
 • pouze určité (nefritogenní) řetězce β-hemolytických streptokoků jsou schopny vyvolat poruchu.

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Dochází k ukládání depozit IK (cirkulující aj „in situ“ komplexy – např. C3 složka komplementu, vazba IgG na bakteriální antigeny zachycené na glomerulo–bazální membráně, GBM). Následně se rozvíjí typické známky onemocnění z imunokomplexů jako např. hypokomplementemie.

Černou barvou schematicky zobrazené subepiteliální "hrby" (humps)

Morfologie[upravit | editovat zdroj]

Pozorujeme uniformní zvýšení celularity glomerulárního trsu (v celém glomerulu, hovoříme o difuzní GN) kvůli zvýšené proliferaci a edému mezangiálních a endoteliálních buněk. Kromě toho tam migrují neutrofily a monocyty. Typickým obrazem v elektronovém mikroskopu jsou tzv. subepiteliální hrby (anglicky humps) uhnízděné proti GBM. Při imunofluorescenci vidíme granulární depozita, zejména subepiteliálně.

Klinický průběh[upravit | editovat zdroj]

Začátek je náhlý, pacient trpí nevolností, nauzeou, zvýšenou teplotou. Moč má hnědavý nádech (silná hematurie), dochází k mírné proteinurii. Vyšetření séra ukazuje nízkou hladinu komplementu, hladina sérových anti-streptolysin O protilátek je naopak zvýšená. U dětí se vyskytují poměrně časté remise, u některých se může rozvinout až Rychle progredující GN (kvůli vážnému poškození glomerulů s tvorbou poloměsíčků („srpky“)).

IgA nefropatie[upravit | editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce IgA nefropatie.
Zobrazení IgA u pacienta s Henoch-Schönleinovou purpurou
 • Synonymum: Bergerova choroba,
 • častá u dětí a mladých dospělých,
 • je to nejčastější glomerulární onemocnění odhalené renálními biopsiemi (celosvětově).

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Zvýšená syntéza IgA v kostní dřeni (odpověď na respirační nebo GIT nákazu) a zvýšená hladina v séru je pozorovaná u 50 % pacientů. Taktéž může docházet k chybné glykosylaci. Imunokomplexy IgA se následně ukládají v mezangiu a aktivují komplement alternativní cestou.

Morfologie[upravit | editovat zdroj]

Léze značně variují (segmentální zápal, difuzní proliferace mezangia). IF zobrazí IK IgA v mezangiu, často s malou příměsí C3, IgG nebo IgM. Chybí komponenty nutné k aktivaci komplementu klasickou cestou (C1q a C4).

Klinický průběh[upravit | editovat zdroj]

Onemocnění začíná jako silná (mikroskopická u 30–40 % pacientů) hematurie během nespecifické infekce HCD. Ta trvá několik dní, poté odezní, aby se vracela každých pár měsíců. Někteří odborníci považují IgA nefropatii za lokalizovanou variantu Henoch-Schönleinovy purpury. Zvýšené riziko mají pacienti s céliakií a s poruchami jater (sekundární IgA nefropatie). Chronické selhání ledvin se může rozvinout do 20 let od počátku onemocnění (u 25–50 % nemocných).

Vrozená nefritida[upravit | editovat zdroj]

 • Synonymum: Hereditární glomerulonefritida, Hereditární nefritida,
 • jedná se o skupinu vrozených onemocnění způsobených mutacemi v proteinech GBM,
 • patří mezi ně např. Alportův syndrom.

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Dochází k mutaci v kolagenu IV (tento typ kolagenu se nachází v bazálních membránách, netvoří fibrily ani vlákna a je nutný pro normální funkci glomerulů, čočky a kochley). Strukturou se jedná o heterotrimer (řetězce α3, α4, α5), mutace může nastat v kterémkoliv z monomerů.

Morfologie[upravit | editovat zdroj]

Glomeruly se jeví normální až do pozdního stádia, kdy se může rozvinout sekundární skleróza. Buňky intersticia akumulují neutrální lipidy a glykosaminoglykany (mukopolysacharidy). S postupným progresem onemocnění narůstá glomeruloskleróza, skleróza cév, atrofie tubulů intersticiální fibróza. V elektronovém mikroskopu pozorujeme nepravidelné ztluštění GBM (ale až v pozdních stádiích onemocnění).

Klinický průběh[upravit | editovat zdroj]

Dědičnost může být X vázaná (při defektu genu pro α5), AD nebo AR (při defektu genu pro α3 nebo α4). Renální selhání se objeví mezi 20. a 50. rokem života. Dochází k hematurii a pomalu progredující proteinurii.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KUMAR, Vinay, Abul K ABBAS a Nelson FAUSTO, et al. Robbins basic pathology. 8. vydání. Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2007. ISBN 978-1-4160-2973-1.