X-vázaná dědičnost

From WikiSkripta

X-vázaná dědičnost je specifický typ dědičnosti, který se týká genů lokalizovaných na chromosomu X. V rámci genetiky člověka jde prakticky o synonymum výrazu gonosomální dědičnost (tedy dědičnosti vázané na pohlavní chromosomy), neboť chromosom Y obsahuje jen velmi málo genů a Y-vázanou dědičnost můžeme prakticky zanedbat.

Podle interakcí alel příslušného genu můžeme rozlišovat dominantní a (mnohem častější) recesivní X-vázanou dědičnost. Je třeba si uvědomit, že muž (karyotyp 46,XY) je hemizygot (má pouze jeden X chromosom) a jeho fenotyp je tak podmíněn pouze jednou alelou. Naopak u ženy může být výsledný projev modifikován procesem lyonizace - určitý fenotypový projev tak mohou mít i některé heterozygotky (přenašečky) jinak recesivně dědičné choroby.

Xlink dominant mother.jpg X-link dominant father.jpg recesivní X-vázaná dědičnost

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • PRITCHARD, Dorian J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. 1. vydání. Praha : Galén, 2007. 182 s. ISBN 978-80-7262-449-2.