Dědičnost pohlavně vázaná

From WikiSkripta

Dědičnost související s pohlavními chromosomy existuje trojího typu – X-vázaná dominantní, X-vázaná recesivní a Holandrická, tedy Y-vázaná.

Jedná se principiálně o odchylku od Mendelových zákonů - sledovaný gen není lokalizován na autosomu, ale na gonosomu.

Dědičnost gonozomálně dominantní[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Gonozomálně dominantní dědičnost.
 • ženy jsou postiženy 2x častěji než muži (nemoc mohou zdědit od obou rodičů)
 • postižený má alespoň jednoho rodiče postiženého = vertikální typ dědičnosti
 • typické choroby:
 • gamety kombinace XY a mutované = neschopny dalšího vývoje → jeden díl samčích se nevyvine → vznikají:
  • 2 díly samičích : 1 díl samčích
  • ← posun poměru pohlaví
 • pro názornost:

-        heterozygotní žena má s 50% rizikem postižené syny i dcery

-        postižený muž má postižené všechny dcery a synové jsou zdrávi (mají od něj Y)

Nemocná matka
 • ½ dcer nemocné
 • ½ dcer zdravé
 • ½ synů nemocní
 • ½ synů zdraví
XA X
X XAX XX
Y XAY XY
Nemocný otec
 • všechny dcery nemocné
 • všichni synové zdraví
X X
XA XAX XAX
Y XY XY

Dědičnost gonozomálně recesivní[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Gonozomálně recesivní dědičnost.
 • znak vázán na chromozom = prakticky postiženi pouze muži − ženy jsou pouze přenašečky (zdravé – většinou)
  • muž je pro gen hemizygotní, proto mu stačí jeden chromosom pro onemocnění, zatímco žena by musela zdědit nemocnou alelu od obou rodičů
 • typické choroby:
 • pro názornost:

-        ženy (heterozygoti) jsou přenašečky choroby

-        typický rodokmen GR jeví charakteristické přeskakování jedné generace, tzn. že postižený muž má všechny dcery přenašečky (zdravé heterozygoty) a všechny syny zdravé (získávají od otce Y)

-        synové ženy přenašečky mají 50% riziko postižení

Matka přenašečka
 • ½ dcer přenašečky
 • ½ dcer zdravé
 • ½ synů nemocní
 • ½ synů zdraví
Xa X
X XaX XX
Y XaY XY
Nemocná matka
 • všechny dcery přenašečky
 • všichni synové nemocní
Xa Xa
X XaX XaX
Y XaY XaY
Nemocný otec
 • všechny dcery přenašečky
 • všichni synové zdraví
X X
Xa XaX XaX
Y XY XY

V případě kombinace matka přenašečka a otec nemocný je polovina dcer a synů nemocných, polovina dcer přenašečkami a polovina synů zdravých.

 • typický rodokmen s přeskakováním generace – nemocný otec má jen zdravé syny a dcery přenašečky, které zase mohou mít nemocné syny

Odchylky od normálního rodokmenu[edit | edit source]

Lyonizace[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Lyonizace.
 • změny na chromozomech X, z nichž jeden je inaktivní = geny se neprojeví ve fenotypu
 • inaktivace v průběhu embryonálního vývoje − je náhodné, který z X chromozomů bude inaktivní
 • výsledný fenotyp heterozygotky tedy do jisté míry závisí na tom, jak lyonizace proběhla (částečný projev choroby u přenašeček)

Gonozomální dědičnost Y = Holandrický typ[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Holandrická dědičnost.
 • chromozom Y je akrocentrický = centromera je blízko konci = nejmenší chromozom v lidském karyotypu
 • zatím není nalezena žádná dědičná nemoc přenášená přes chromosom Y
 • oblast pro determinaci mužského pohlaví (na krátkých raméncích) − v její blízkosti leží oblast SRY ← je odpovědná za spermatogenezi

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Procvičování[edit | edit source]