Heterozygot

From WikiSkripta


Heslo
Heterozygot nese dvě různé alely sledovaného genu

Heterozygot je jedinec, jehož obě alely na sledovaném lokusu (pro příslušný gen) jsou různé.

Výsledný fenotyp je určen vztahem mezi těmito alelami.


Odkazy

Související články

Zdroje

  • BRUCE, Alberts, D BRAY a A JOHNSON, et al. Základy buněčné biologie. 1. vydání. Ústí nad Labem : Espero Publishing, 1998. 630 s. ISBN 80-902906-0-4.