Lokus

From WikiSkripta

Heslo

Lokus je genetický termín označující přesné místo (pozici) na chromosomu, na kterém se vyskytuje příslušný gen nebo polymorfismus. Konkrétní varianta genu či polymorfismu na příslušném lokusu se nazývá alela. Pojem lokus se také vyskytuje v často užívané zkratce QTL (z ang. quantitative trait locus - lokus kvantitativního znaku), která označuje lokus, jehož alely významně ovlivňují variabilitu kvantitativního znaku. QTL jsou zpravidla identifikovány pomocí vazebných nebo asociačních studiíí.