Znak (genetika)

From WikiSkripta

Tento článek pojednává o genetické definici. O epidemiologii pojednává článek Znaky (epidemiologie).

Znak (anglicky trait) označuje sledovatelné vlastnosti organizmu. Znaky vznikají na základě pouhé exprese genů, či na základě exprese genů a účinků zevního prostředí. Soubor všech znaků organizmu se nazývá fenotyp. Podle charakteru znaků rozlišujeme:

  • Znaky kvantitativní (měřitelné): výška těla mužů a žen, růstové parametry, hmotnost, hodnoty krevního tlaku, IQ. Specifickou kategorií kvantitativních znaků jsou znaky meristické, popisované počítáním celých čísel (počet prstů, počet mláďat ve vrhu apod.)
  • Znaky kvalitativní (neměřitelné): morfologické vývojové vady, barva očí, psychika, talent.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 03.04.2010]. <http://www.stefajir.cz>.