Gen

Z WikiSkript

(přesměrováno z Geny)

Gen je základní jednotka genetické informace (základní jednotka dědičnosti). Je to určitý úsek DNA (sekvence nukleotidů) na chromozomu.

Obecná charakteristika genu[upravit | editovat zdroj]

 • gen se může vyskytovat v různých formách – alelách
 • soubor všech alel v buňce daného jedince označujeme jako genotyp
 • soubor všech DNA daného organismu nazýváme genom
 • genom člověka je tvořen jaderným genomem a mimojaderným genomem (mitochondriálním)
 • na chromozómech jsou geny uspořádány lineárně a jejich konkrétní místo (lokus) je neměnné
 • všechny geny na jednom chromozomu vytvářejí vazebnou skupinu
 • jeho součástí jsou tzv. exony a introny (při úpravě DNA vystřiženy)
Rozvinutá DNA chromozómu.
Struktura genu.

Druhy genu[upravit | editovat zdroj]

 • geny můžeme podle funkce rozdělit do dvou základních skupin:
 1. Strukturní geny – kódují primární strukturu proteinů jako jsou např. proteiny s biochemickou, fyziologickou nebo stavební funkcí
 2. Geny pro funkční RNA – jejich produkty, na rozdíl od strukturních genů, nepodléhají translaci.
Jsou to zejména geny pro tRNA a rRNA (více o tRNA a rRNA na stránce RNA).

Funkce genu[upravit | editovat zdroj]

 • jeden gen může podmiňovat vytvoření jednoho konkrétního znaku (monogenní dědičnost)
 • determinace jednoho znaku jedním genem se vyskytuje vzácněji než realizace znaku po spolupůsobení většího počtu genů (oligogenní, případně polygenní dědičnost)
 • častěji je tedy vznik znaku závislý na genových interakcích, tzn., že o konkrétní podobě znaku rozhodují alely více zúčastněných genů
 • jiným příkladem mnohotvárnosti genetické informace jsou tzv. genové rodinygenová rodina je skupina genů s podobnou sekvencí, které mají stejnou nebo obdobnou biologickou funkci

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]